V proslulém lázeňském městě slaví ZUŠ v letošním roce 2015 padesátileté výročí svého založení.

Netradiční koncert byl vytvořen ze zajímavých hudebních ochutnávek, které mohla naše pobočka nabídnout. Kulturní příznivci z okolí Přibyslavi vyslechli „generálku" tohoto koncertu ve čtvrtek 8. října v sále KD od 18 hodin. Za sestavení úspěšné závěrečné dramaturgie a koordinaci příprav na oba koncerty patří poděkování vedoucí pobočky Mgr. art. Jitce Baštové. V samotném programu se střídaly profesionální vstupy pedagogů s velmi kvalitními dětskými výkony a slavnostní duch se jistě stal motivací pro další hudební vzdělávání. Přibyslav reprezentovali tito žáci: Klára Černá (příčná flétna), Adéla Vykoukalová (akordeon), Anna Šedová (klavír), Miroslav Kružík (akordeon), Jindřich Macek (klavír), Petra a Marie Sobotkovy (pěvecký duet), Milan a Vojtěch Junovi (kytarové duo) a Jan Klusáček (saxofon).

Ze strany partnerského města Sliač a místní ZUŠ měla naše hudební delegace zajištěné ubytování a stravu v „Penziónu na Rožku", a také pestrý program, který jsme mohli s našimi slovenskými přáteli prožít v sobotním čase před vlastním koncertem.

Dokonalá iluze pilotáže stíhačky

Velmi zajímavá byla návštěva Vojenské letecké základny gen. Otta Smika, neboť letiště Sliač (historický název „Tri Duby") je zároveň mezinárodním letištěm na středním Slovensku. Název nese od roku 2002, ovšem první příznivci vojenských letounů se ve Sliači objevují již roku 1934 a v období okupace bylo na tomto prostoru soustředěno až sedm tisíc sovětských vojáků. Integrovaný systém k obraně leteckého vzdušného prostoru Slovenské republiky vlastní ve Sliači dva typy letounů – Mig 29 a Albatros L 39 a k nim příslušné typy cvičných trenažerů. Žáci i pedagogové si vyzkoušeli, jaké je to řídit letoun rychlostí až 2 440 km/hod s výzbrojí a díky dokonalé iluzi vytvořené promítáním ve 3D podobě se mohli všichni vznést a vychutnat si věrný pohled na zem z „ptačí perspektivy".

Leteckou základnou na Sliači nás provedli profesionální piloti a my děkujeme za tuto mimořádnou příležitost i paní ředitelce ZUŠ Sliač Alici Hanckové, která nám tuto návštěvu zprostředkovala. Poté následovala společná prohlídka dřevěného evangelického artikulárního kostela v obci Hronsek. Památka je od 7. 7. 2008 zapsána ve světovém dědictví UNESCO, protože je jedinečnou ukázkou přechodu architektury mezi východní a západní církví. Byla postavena v první třetině 18. století a kapacita kostela (k sezení) čítá až 1 100 lidí. Samotná výstavba měla několik podmínek, např. dokončení během jednoho roku či konstrukce pouze ze dřeva bez použití jediného železného klínce. Pro nás přítomné byla zážitkem i akustika prostoru.

Termální prameny

Sobotní koncert v obřadní síni městského úřadu se nesl ve velmi slavnostním duchu za přítomnosti představitelů města Sliač a široké veřejnosti. V závěru večera byly zástupcům města a partnerské ZUŠ veřejně předány věcné dary i pozdravy z Přibyslavi s poděkováním za hezké přijetí, mnohaletou aktivní spolupráci a s přáním všeho dobrého k výročí 50 let ZUŠ.

Termín nedělního návratu 18. října se rychle přiblížil a po snídani již následoval odjezd. Krátce jsme ještě navštívili místní lázeňský komplex s termálními prameny. Obě cesty proběhly bezpečně díky profesionálnímu přístupu pana řidiče Zdeňka Kačera.

Netradiční víkend byl pro mnohé účastníky jedinečným zážitkem a jistě v nás zanechal příjemné vzpomínky na Sliač. Poděkování patří pedagogům, kteří připravovali žáky a zároveň na koncertě vystoupili: Jitce Baštové (akordeon), Šárce Baštové (klavírní doprovod), Jindřichu Mackovi (loutna, kytara), Michaele a Ondřeji Štefáčkovým (zpěv), dále učitelům připravujícím žáky: Haně Loubkové (klavír) a Luďku Novákovi (příčná flétna, saxofon) i rodičům dětí za mnohaletou podporu svých ratolestí v uměleckém vzdělávání.

Závěrem chci poděkovat městu Přibyslav, které finančně podpořilo náš zájezd, a tím zprostředkovalo možnost vystoupit i nejmladším umělcům v zahraničí.

Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ