Od Horního Chlístova ve směru od Havlíčkova Brodu totiž vyroste podél Dolního Chlístova obchvat, který naváže na stávající silnici před Okrouhlicí.

Dojde tak i k narovnání serpentiny před obcí a jízda by se podle záměru Kraje Vysočina, jemuž silnice II/150 patří, měla stát plynulejší a bezpečnější. A nejde o hudbu vzdálené budoucnosti, stavět by se mělo již na jaře.

„Už byl vybrán zhotovitel, jímž se stala Skanska. Stavět by se mohlo začít již v dubnu, hotovo by mělo být ještě v tomto roce," konstatovala vedoucí krajského odboru dopravy a silničního hospodářství Hana Strnadová. Zprávu o rekonstrukci uvítal i starosta Okrouhlice Vladimír Šimek.

„Je to opravdu dobře. Tento úsek je poměrně dost nebezpečný a stává se tu hodně dopravních nehod, byť naštěstí povětšinou bez vážných nebo tragických následků," konstatoval Šimek. Každému, kdo inkriminovaný úsek zná, je zřejmé, že půjde o komplikovaný projekt.

„Dojde k určitému zahloubení komunikace, bude se muset pracovat i na skále. Silnice však bude navíc rozšířena, budou zde nová svodidla i určitá protihluková opatření," shrnula krátce Hana Strnadová.

Bohužel, na opravu prudké zatáčky mezi Perknovem a  Horním Chlístovem však už nedojde. „Tam by to bylo skutečně už technicky velmi těžko proveditelné," vysvětlila Strnadová.

82 miliony korun

Náročnosti díla tak odpovídá i vyčíslená cena, která dosahuje takřka 82 milionů korun. Na financování se však nebude podílet největší měrou Kraj Vysočina, ale Regionální operační program, který zaplatí více než tři čtvrtiny nákladů. Doba prací je podle Hany Strnadové odhadována na dva roky.

A to může být komplikací nejen pro obyvatele Okrouhlice nebo Chlístova, ale i pro všechny, kdo po této silnici jezdí.

„To bude určitě problém, hlavně pro autobusovou dopravu v Chlístově. Ale nedá se nic dělat," podotkl  starosta Šimek.