Bojím se o vodu v naší studni. Domnívám se, že se k nám vozí zemina, která obsahuje arzén, prohlásil Miroslav Hübelbauer z osady Baštínov na Havlíčkobrodsku. Proto stejně jako jeho sousedé podepsal petici, kterou Baštínovští protestují proti skládce zeminy nedaleko místní vodárny.

Na této skládce končí zemina ze stavby jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu. „Navážka bude až devět metrů vysoká. To lidi znepokojuje. Jsou nuceni snášet hluk a prach. Navíc se obávají, že na skládce skončí zemina z lokality, kde se ve středověku těžilo stříbro a ta obsahuje arzén. Protestujeme. Tu hlínu tady nechceme a chceme slyšet pravdu,“ shrnula obsah petice Jiřina Trbušková, předsedkyně osadního výboru z Mírovky, pod kterou Baštínov patří.

Petici podepsala necelá desítka baštínovských obyvatel. Například Miroslav Kaufman bydlí u silnice kudy se zemina na skládku vozí. Denně tu podle něj projedou kolony naložených aut. „Je tu prach a hluk. Bláto na silnici. Firma která zeminu na skládku vozí, slíbila, že bude silnici uklízet, což dělá. Slíbila i rozbory vody v našich studních,“ poznamenal. Jak ale dodal, obyvatelé Baštínova chtějí mít jistotu. Proto se rozhodli bránit včas peticí.

Obyvatelé Pohledu se hlučných strojů hned tak nezbaví. Po kanalizaci tady začne stavba průtahu obcí.
Stavba průtahu Pohledem začne už v pondělí, silnice bude úplně zavřená

Stejný názor má Gabriela Tůmova z nedalekého statku. „Máme dvě studny. Jednu pro nás a druhou pro naše zvířata. Vodovod nemáme. Samozřejmě bojíme. Stačí že máme prachu plná okna,“ konstatovala.

Další rodiny, Rázlovi, Šoubovi a Hübelbaurovi bydlí přímo pod skládkou. Také oni se bojí o studny. „Mě nejvíc mrzí, že radní v Brodě věděli o té stavbě už dlouho. Za námi se přišli zeptat, jestli se skládkou souhlasíme, až když se začalo kopat,“ prohlásil Miroslav Rázl.

Také Zdeňka Šoubová podepsala petici. „S prachem a randálem nic neuděláme. Horší je to s vodou. Firma Bergasto nám nechala udělat rozbory vody ve studni. Všechno je to prý v pořádku. Máme papír v ruce, ale já tomu stejně nerozumím,“ poznamenala.

Miroslav Hübelbauer si nechal udělat rozbory vody ve studni na vlastní náklady. „Přišlo mě to skoro na dva tisíce. Jenže se řídím heslem důvěřuj a prověřuj. Kvůli vibračnímu válci co hutní skládku, se mi třese barák v základech. Ve studni se objevila bílá voda. Zem je tady poddolovaná od středověku. Pamatuji, že se jednou na poli propadl kombajn. Mám v ruce potvrzení, že naše studna je v pořádku, ale časem si nechám udělat rozbor nový. Chci mít jistotu,“ zdůraznil.

Za ukládání zeminy na skládku odpovídá společnost Bergasto a.s. „Obávám se, že kolem skládky koluje zbytečná fáma,“ řekl Deníku zástupce společnosti pro komunikaci Petr Vintrocha a dodal: „.Navážka zeminy musí vyhovovat vyhlášce ve smyslu nepřekročení přípustných limitů, s výjimkou obsahu arsenu. To je samozřejmě v souladu s povoleními s tím, že je stanoven konkrétní zvýšený limit. Zvýšené koncentrace arsenu jsou dány historickými podmínkami a stavem v lokalitě a prakticky celém okolí města Brod," upřesnil. Z této skutečnosti vplývají podle Vintrochy i neopodstatněné obavy obyvatel že se do Baštínova se vozí "něco škodlivého".

Autogramiáda předních českých hokejistů v Havlíčkově Brodě.
Vaněček, Zohorna, Musil a Teplý se museli činit. O podpisy byl velký zájem

Společnost Bergasto s lidmi z Baštínova komunikovala při osobních setkáních. „Došlo k dohodě, že během skládkování budou odebírány vzorky ze studní . To vše k dokladu skutečnosti, že ukládání zemin nebude mít negativní vliv na stávající kvalitu  vod,“ zdůraznil. JakVintrocha dodal, skládku zeminy v Baštínově schválili odborníci na životní prostředí a má přísný provozní řád."Takže obavy obyvatel osady jsou zbytečné. Nmůže dojít o ohrožení zdraví obyvatel. Skládkování zeminy podléhá přísnému zákonu.Obyvatelé majíi kontakty na pracovníky firmy, aby mohly být jejich připomínky případně okamžitě řešeny," zopakoval.

O tom, že se bude hlína z obchvatu ukládat zrovna v Baštínově bylo podle Vintrochy rozhodnuto prakticky již v minulosti při projekční přípravě celého obchvatu.Žádné jiné vhodné místo schopné pojmout tolik zeminy se nenašlo.

Pozemky na které se zemina z obchvatu ukládá, patří městu Havlíčkův Brod. Podle radní Ivany Mojžyškové ukládání zeminy u Baštínova schválil odbor životního prostředí. „Ten by rozhodně skládku kontaminované zeminy nepovolil. Obyvatelé, asi šest rodin, mají obavy o svoje studny. Chápu. V květnu se sešli zástupci města, firmy která se o skládku stará s obyvateli Baštínova a společně celou záležitost projednali. Takže myslím, že obavy jsou zbytečné,“ dodala.