Bývalý starosta Lipnice nad Sázavou, Ladislav Horký, čelí obvinění  z několika trestných činů. Je podezřelý z trestných činů zpronevěry, podvodu a úvěrového podvodu. Soudní stání by mělo začít v červnu.

Ladislav Horký v rozhovoru pro Deník připustil, že nějaké „kulišárny" udělal. Jak ale říká, vždy byl na prvním místě zájem o rozvoj obce.

Na svém posledním zasedání vás zastupitelé Lipnice vyzvali k rezignaci. Vyslyšíte tuto žádost?
Vyzval mě , jak jsem si přečetl,  starosta Bláha. Ale takovýmhle způsobem mě vyzývat přes zastupitelstvo k rezignaci, s tím můžou jít někam…  Když se rozhodnu rezignovat, tak jedině na základě toho, že řeknu, že se takového jednání zastupitelstva  účastnit nebudu. Nechovají se ke mně jako k bývalému starostovi, přestože vědí, že jsem do obce vložil osobně skutečně velké množství finančních prostředků , jejichž navrácení záměrně zbrzdili a chtějí využít policejního  a soudního řízení k tomu je nevrátit. Na druhou stranu se  v zastupitelstvu píše, že prý jsem napáchal škodu asi za milion korun. Tu škodu nikdo neprokázal.

Zmínil jste, že máte do obce  vloženo hodně finančních prostředků…
To mám, ale tohle nechme stranou, až na soudní řešení pohledávek. Když člověk má možnost číst ze spisu,  jak kdo na lipnický problém nahlížel, jak vypovídal , tak já si připadám, že celou obec osm let jsem vedl jen já, při zaměstnání. Že tu nikdo jiný nebyl, žádný úředník , žádné zastupitelstvo. Teď jsou z toho aféry. Překvapilo mě, že člověk  také ze spisu zjistí, že se někteří „jakoby kamarádi"  kamarádí pouze s funkcí, ne s člověkem.  Z toho mně bylo smutno.

Nicméně policie to uzavřela s tím, že k nějakým pochybením došlo…
Došlo, no… to došlo. Já vím, že jsem nějaké „kulišárny" udělal. Ale rozhodně to není na zavření. Pro obec jsem  zajistil za osm let 70 milionů korun.  To je ročně navíc  téměř celý příjem obce, vytvářený z daní , vlastních příjmů obce, obyvatel. Myslím,  že to nebyl špatný  výsledek. Nyní obec za tyhle čtyři roky, co ji ještě 2,5 roku povede rodina Bláhových  s kastelánem Hanzlíkem a správcem lesa Ježkem, o takových deset milionů korun přijde. Tak to vidím já. Nastavují to jen tak, že za všechno můžu já,  potřebují mě dostat za mříže a obec do skanzenu.

Máte za to, že současnému vedení  jde o to, aby poškodili přímo vás osobně?
Samozřejmě. To už je nyní zřejmě doložitelné. Ale  nejen mně. Jsou to všichni lidi okolo mě. Ale  co je nejhorší – hlavně poškozují obec. Bláha s Hanzlíkem mají úplně jiný záměr s Lipnicí než ten, ke kterému  jsem obec mnoho let vedl já.  Oni ten záměr  ale umějí  prosazovat tak, že to vlastně obyvatelé Lipnice pocítí až za několik let. Dokážou je zblbnout. Těžko se mně to říká, ale  je to tak. Znám mentalitu Lipnických, proto jsem také vyřezal na Dřevěné Lipnici 2010 „Lipnického výra".  Kdo ho viděl, tak by to s mým vysvětlením dokázal pochopit. Ale o tom až jindy, až na  Dřevěné Lipnici 2012. Bláhovi s Hanzlíkem potřebují zmařit hlavně mě, protože jsem léta prosazoval a realizoval rozvoj Lipnice  s cílem, aby se dostala na úroveň ostatních obcí či menších měst v okolí a uměla přijímat nové obyvatele a žít jako přirozené  kulturní centrum blízkého okolí. To je osobní posedlost  vůči mně a místostarostovi Prokšovi. … akorát by ta posedlost neměla končit tím, že to odskáče Lipnice.

Co si myslíte, že jste mohl udělat lépe nebo jinak?
Co jsem mohl udělat líp? Já jsem to dělal při zaměstnání a nejsem až tak komunikativní, povídavej člověk. Když mám v hlavě problém, tak se zeptám, kdo mi s ním pomůže. Poptám se pár lidí, a když na to nemají  čas  ani  možnost napomoci  , tak se snažím ten problém vyřešit jiným způsobem. A to je třeba to, kvůli čemu jsem překlopýtl  za hranu zákona. Vždycky to bylo s cílem strkat obec intenzivně dopředu. A někdy jsem prostě přes hranu zákona přepadl. Nic jsem z toho neměl, obec jsem vedl při zaměstnání za  cca 13 300 korun měsíčně.

Když vezmeme  konkrétní obvinění, jedním z nich je úvěrový podvod…
Můžeme tomu říkat úvěrový podvod, nebo tomu můžeme říkat obyčejná chyba úřední osoby… Peněžní ústav obce dostal k úvěru podklady, které měly být schváleny , mělo to dopadnout dobře. Obec byla však vázána smlouvami s fyzickými osobami na přípravě výstavby domů U Hájku, a to s jasnými termíny. Obci hrozily potíže, pokud by nesplatila podíl svých nákladů na koupi pozemků v termínu , tak by soukromí investoři od celého záměru mohli  odstoupit a byly  z toho jen potíže a penále.  Bylo to tak napnuté, že jsem byl rád, že nám  jiný peněžní ústav vyšel vstříc v požadovaném čase. V zastupitelstvu byl příjem úvěru projednán. Že nebyl doložen souhlas bankovního ústavu, „objevil" Bláha. Peněžní ústav obce mohl dovodit z výpisů, že došlo k přijetí úvěru od jiné banky a mohl se proti tomu nějakým způsobem postavit. Byla to úřední vada, že nebyl souhlas od peněžního ústavu obce. Tomuhle se v novinách , na policii, státním zastupitelství a soudu říká úvěrový podvod, ze kterého jsem samozřejmě nic neměl, jen jsem vyřešil  potíž obce.  Možná proto, že jsem „ zneužil pravomoci úřední osoby" k prospěchu obce. Nyní můžu říct, že výstavba na Hájku, na který jsme brali úvěr, ani nezačne…  Nebudu říkat proč, ale zeptejte se za rok. A že zmařili připravované golfové hřiště, to je také neštěstí…

Golfové hřiště…?
V územním plánu bylo vymezeno území pro výstavbu golfového hřiště. Jednal jsem o záměru golfu v Lipnici na veřejné schůzi , kde jsme  sezvali  všechny majitele pozemků v území. Mohli je výhodně prodat. Já jsem tam přitom neměl ani metr pozemků. Jednání probíhalo s dvěma investory, vznikla by pracovní místa, Lipnici by to zviditelnilo a zase někam trochu posunulo. Nyní je dotčené území v pouze územní rezervě. Dostat území  z rezervy do aktivity, to by někdo musel chtít. Ale zájem teď  nebude. Řeči, že by golfové hřiště uškodilo lipnickému hradu, jsou neopodstatněné. Nad Telčí je golfové hřiště, kterým projíždíte a  co se týče vzhledu krajiny, si ho vůbec vlastně nevšimnete.  A stejně tak upadá i dění v amfiteátru.

Letos bude Rocková Lipnice…
Ano, ale to bude, myslím, předposlední ročník. Při rozhovoru s pořadateli jsem se dozvěděl, že tam chtějí uspořádat ještě dvacátý ročník a pak skončit. A potom už tam nebude prakticky nic. Přitom v minulých letech se v letní sezoně konalo na amfiteátru pět až šest, někdy i sedm kulturních akcí.

Právě s jedním z pořadatelů se nedávno musela obec mimosoudně vyrovnat. Pořadatel festivalu Kvílení 2009 měl zaplatit asi třicet tisíc, ale u soudu se odvolával na dohodu s vámi…
Princip byl takový, že jsme u hudebních akcí vybírali dopředu kauci, která by propadla, pokud pořadatel nedodržel čas ukončení hudební produkce .  Inženýr Boháček, pořadatel Kvílení, měl zaplacenou kauci 50 tisíc korun. Bohužel pršelo, a ten chlap na tom festivalu prodělal hrozný prachy. Na obci jsme dohodli, že kauci nebudeme vracet, protože není jisté, že doplatí za pronájem a energie. Já si nepamatuju na žádnou dohodu s ním, jen jsem říkal, že když ten člověk na tom tak prodělal, tak by obec měla něco slevit. Pak se ale stalo, že poslal, myslím, svoji maminku, a ta nedala pokoj, až tu kauci zpět získala, protože nepřekročili právě ten limitní čas ukončení produkce. Nájem ani energie už pak je obtížné z někoho, kdo se dostal do finančních potíží, získat.  Uklidili po sobě a nedošlo k poškození majetku obce, nedošlo rovněž ke ztrátě obce.

Počet akcí v amfiteátru se ale snižoval ještě před volbami…
Ano. Protože jsem cítil, že akce v amfiteátru upadají,  bohužel právě kvůli omezujícím časovým limitům ukončení akce,  vymyslel jsem „Dřevěnou Lipnici" . Dřevěná Lipnice  2009 se povedla. Přípravou ročníku  2010 jsem byl zastupitelstvem pověřen, to jsem také dělal. Následně ale opět na návrh Bláhy a Hanzlíka  zastupitelstvo odhlasovalo, že  obec  poskytne dřevo na sochy, ale dále se nechce do akce zapojit.  Odměny řezbářů, ubytování i stravu jsem převzal na sebe. Místostarosta Prokš dal příkazy k úhradě za nějaké plakáty a video, které obě akce z roku 2009 i 2010 dokumentovaly jako propagaci  Lipnice. Nikde tam není nic o pořadateli  Horkém,  je tam zmíněn jen obecní úřad a Dřevěná Lipnice.  Měli jsme také na Lipnici pěknou slavnost, Azalea Czech.  Připomenutí toho, že jsme jako Česká republika  členy NATO. Lipnice byla jediná v republice, která to připomínala. Kácení máje jsme obnovili, nebo vytvoření  velikonočního stromu.  Lidem se to líbilo. Teď tu není nic. Já nevím, co  tohle vedení obce dělá. Já to prostě nevím.

Není to tím, že někdy přijdete na zasedání zastupitelstva jen na pár minut?
Já to tam nevydržím poslouchat… Aby hlasovali zastupitelé o tom, jestli já jako zastupitel můžu něco říct, tak to tam skutečně nemusím být.

Trestní stíhání vaší osoby také zablokovalo vyplacení odměn vám, i bývalému místostarostovi, Jaroslavu Prokšovi…
V tom nechápu žádnou souvislost, protože je to odměna za výkon činnosti, ale především slouží k tomu, abychom se zapojili zpět do života. Hledat nové zaměstnání s takovými mediálními problémy,  skutečně  není jednoduché. Jde o principielní odměnu, morální, že člověk něco pro obec vykonal. To je nezpochybnitelné.  Bláha  s Hanzlíkem poukazují na to, že místostarosta Prokš  něco špatně dojednal, že z toho mohla mít obec víc peněz.  Tak se mu to dává k započtení proti odměně, na kterou má zákonný nárok.  To je ubohé.  Soud   v této  věci dle mého názoru opřel své rozhodnutí o falešné výpovědi podjatých svědků. Proto se nedivím, že se místostarosta Prokš odvolal. Já se svojí odměnou za výkon činnosti starosty  nepočítám.

A co budete nyní dělat vy?
Beru jako fakt, že budu souzený a je to nepříjemný. Hodně mi zkazili život, jméno a hodně se mi to promítlo do života. Mám štěstí v tom, že jsem našel tvůrčí práci, kterou k životu potřebuju. Jako projektant a stavitel jsem člověkem, který slouží lidem, aby jim pomohl vytvořit to, v čem se jim bude dobře žít. Jako starosta jsem se choval dočista stejně, nebyla to pro mě řehole nebo obyčejná práce. Byl to koníček. Víte, mně se minule líbil nadpis článku v Deníku „Soudní pře opanovaly Lipnici". Ten byl trefnej. Na Lipnici to teď není o práci , o rozvoji, jak to bylo dřív. Ale nejspíš o nadměrném zatížení administrativy obce vedením soudních a exekučních sporů končících v důkazní nouzi.