Druhá etapa je plánovaná příští rok od března do srpna. Celková rekonstrukce tunelu skončí v listopadu 2021. Po dobu oprav se cestující na trati musí smířit s dlouhodobou výlukou. Opravy financuje Správa železnic.

„Důvodem rekonstrukce je odstranění trvalých závad na Podhradském tunelu včetně přilehlých zárubních zdí,“ informovala o rekonstrukci za Správu železnic Radomíra Rečková. Součástí oprav je rekonstrukce ostění dvou tunelových pasů. Předpokládaná cena oprav je víc než 61 milionů korun. Stavební dělníci provedou pokládku nového železničního svršku a spodku, včetně odvodnění některých úseků. Důkladnou úpravou projde i svah před vjezdem do tunelu, kde přibude nová opěrná zeď.

Tunel Podhradského leží na železniční trati číslo 212 kudy projíždí takzvaný Posázavský pacifik. Kolem trati leží vyhledávaná rekreační oblast. Na trati je celkem osm tunelů.

Podhradský tunel se svou délkou 251 metrů je nejdelším na trati. Druhý, oficiálně zvaný jako Hornoledečský, leží mezi ledečskou stanicí a zastávkou. Tunel je zajímavý tím, že prochází pod svahem, na němž stojí starý ledečský hrad.