Městys vyhlásil výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a technologie. Stavební práce začnou letos na jaře, akce bude dokončena v roce 2019. Čistírna odpadních vod bude po dobu úprav fungovat bez omezení provozu. Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Štoky, na to městys získal z grantového programu Čistá voda 2017 dotaci od Kraje Vysočina.

Grantový program Čistá voda podporuje každoročně již od roku 2002 zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem.

Městys Štoky získal v programu Odvádění a čištění odpadních vod dotaci na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.

Celkové náklady projektu byly 359 tisíc korun bez daně (včetně geodetického zaměření a položkového rozpočtu, bez inženýrských činností). Městys se podílel na financování projektu z padesáti procent.

Ilustrační snímek
Z železničního přejezdu zmizela měděná lana