Také v letošním roce byla soutěž jednou ze součástí doprovodného programu 24. Podzimního knižního veletrhu.

Knihy jsou úzce spjaté s Vysočinou

Kraj Vysočina udělil Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny. Toto ocenění mohly získat knihy, které jsou s Krajem Vysočina spjaté obsahově a tematicky, přičemž nebylo podmínkou, aby jejich nakladatelé či autoři měli sídlo v Kraji Vysočina.

Město Havlíčkův Brod udělilo Cenu za nejkrásnější knihu veletrhu; do této kategorie byly zahrnuty jak knihy beletristické, tak populárně-naučné a naučné (fiction i non-fiction); v dřívějších ročnících mohly být oceněny pouze knihy beletristické.

Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s., udělily Cenu za nejkrásnější dětskou knihu, tato kategorie zůstala beze změny.

I v letošním roce byla udělena Cena čtenářů knihovny a posluchačů Českého rozhlasu Region, knihy o regionu a v regionu vydané tak mohly být i letos oceněny hned dvakrát. Informace o přihlášených knihách byly dostupné jak na webových stránkách Krajské knihovny Vysočiny, tak ve vysílání Českého rozhlasu Region a čtenáři či posluchači mohli svým hlasováním vybrat tu knihu, která je nejvíc zaujala.

Vyhlášení vítězů soutěže se uskutečnilo v pátek 17. října 2014 ve 20.00 hodin v sále Staré radnice. Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny putuje do nakladatelství Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod autoru Aleš Veselému za titul Baroko na Havlíčkobrodsku.

Cena města Havlíčkův Brod za nejkrásnější knihu veletrhu byla udělena nakladatelství Paseka za knihu autorky Lucie Tučkové Suzanne Renaud, Petrkov 13.

Cena Tiskáren Havlíčkův Brod za nejkrásnější dětskou knihu je věnována nakladatelství: Portál, jehož autorka Daniela Krolupperová zaujala titulem Mizící hmyzíci. Cena čtenářů knihovny a posluchačů Českého rozhlasu Region putuje do nakladatelství: Parola autoru Zdeňku Geistovi za titul Nezlomený vězeň totalit.