Pořadí měst Vysočiny:
Žďár nad Sázavou
Třebíč
Přibyslav
Chotěboř
Telč
Havlíčkův Brod
Pelhřimov
Bystřice nad Pernštejnem
Nové Město na Moravě
Pacov
Jihlava
Moravské Budějovice
Jaroměřice nad Rokytnou
Humpolec
Velké Meziříčí
Velká Bíteš

Podle autorů projektu vynikl Žďár zejména díky používání moderních postupů – elektronických aukcí, soutěží o návrh a soutěží necenovými kritérii. Pro místní byla jednou z nejzásadnějších zakázek stavba průmyslové zóny Jamská II. „To je pro naše město strategický, i když velice nákladný projekt,“ prozradil Mrkos.

Skvěle z rozboru dat vyšla také Přibyslav. „I když mě výsledky průzkumu těší, dovolím si konstatovat, že je nepřeceňuji, neboť srovnávají věci těžko srovnatelné. Mnohá kritéria jsou v různých obcích nesrovnatelná a v celkovém kontextu je třeba vnímat, že se mohou město od města významně lišit,“ všiml si starosta Přibyslavi Martin Kamarád.

Naopak Velké Meziříčí se umístilo na opačném konci žebříčku. Výsledek ale i oni berou s rezervou. „Dle našeho názoru jsou dány problematickým přístupem při zjišťování vstupních informací. Posuzovaná data jsou neúplná a často zkreslená či dokonce nepravdivá,“ zdůraznil starosta Alexandros Kaminaras.

„Namísto důkladného zjištění potřebných informací řadě ukazatelů přidělili průměrnou hodnotu. Proto má většina měst stejný bodový výsledek, což celý hodnotící proces devalvuje. Výstupy pro nás z výše uvedených důvodů nemají relevantní vypovídající hodnotu,“ uvedl Kaminaras a připomněl, že při posledním průzkumu skončili naopak na prvním místě a jejich přístup k zadávání veřejných zakázek se od té doby nijak nezměnil.

Zdrženlivě se k průzkumu staví i Karel Kratochvíl, starosta Humpolce, který se umístil také na chvostu žebříčku. „V některých kritériích, která můžeme dobře ovlivnit, máme nadprůměrné nebo průměrné výsledky. Hůře jsme naopak dopadli například v počtu nabídek přicházejících do soutěží, to ale můžeme ovlivnit stěží. Máme mnoho investičních akcí, pro které firmy mívají málo kapacit,“ upozornil.

I tak si ale výsledek bere k srdci. „Jedná se o zajímavá statistická data, o kterých je dobré vědět. Každá zpětná vazba je důležitá,“ podotkl Kratochvíl. „Nicméně zadávání veřejných zakázek z našeho pohledu hodnotím ho jako standardní až nadstandardní a transparentní,“ dodal.

K němu se přidal David Šafránek, místostarosta Chotěboře, která skončila čtvrtá. „Jsem rád, že máme potvrzeno, že veřejné zakázky vypisujeme férově. Ale úplně nejlepší nejsme, takže tam určitě je prostor pro zlepšení,“ uvedl Šafránek.

Analytici porovnávali jednotlivé veřejné zadavatele a ukazuje jim, kde se jim daří a kde mají rezervy. „Nízký index neznamená korupci ani porušení zákona. Spíše měří, zda zadavatel postupuje v souladu s doporučeními pro hospodárné zadávání dle Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise či jiných expertních organizací. Kromě toho úřady motivuje k hospodárnějším nákupům,“ sdělil vedoucí projektu Jiří Skuhrovec.