A pokud to student učiní spontánně a o své vůli, je ta pochvala pro kantory ještě významnější.

Není to tak dlouho, co něco podobného zažili i profesoři Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy v Ledči nad Sázavou. Zjistili totiž, že právě jejich studenti a také absolventi školu označili za nejlepší střední školu v Kraji Vysočina, a to na serveru www.stredniroku.cz. Škola se ale „neztratila" ani ve studentském hlasování na serveru www.gymplroku.cz. Na Vysočině jí studenti přisoudili pěkné čtvrté místo.

Jiné vnímání školy i studia

„O internetovém studentském hodnocení škol jsem jisté povědomí měla. V loňském roce nás o něm informovala koordinátorka  tohoto projektu Marie Čapková. Ale o tom, že se do něho aktivně zapojili i studenti naší školy, to bylo pro mě příjemné překvapení," řekla ředitelka školy Ivana Vitisková. Ta dodala, že ji výsledky hlasování samozřejmě potěšily. „Na druhou stranu je ale nepřeceňuji a dívám se na ně střízlivýma očima. Přesto naznačily, že naši studenti začali vnímat školu, výuku i odbornou praxi jinak, než tomu bylo doposud", dodala Vitisková.

Aktuální internetový žebříček středních škol platí od 25. listopadu, kdy skončilo hlasování.

„Soutěž Střední Roku je průzkumem mezi studenty a absolventy středních škol v České republice, jak se jim na jejich střední škole studuje nebo studovalo," uvedla koordinátorka soutěže Marie Čapková. „Impulsem ke vzniku tohoto projektu byla skutečnost, že v České republice neexistoval žádný žebříček, který by srovnával střední školy podle kritérií z pohledu studenta. Pohled studenta na svoji školu je podle nás zásadní a velmi vypovídá o kvalitě dané střední školy," vysvětlila Čapková. Posouzení kvality střední školy z pohledu studentů je podle ní kritériem, podle kterého by se měli řídit i budoucí studenti.  „Právě jim chceme i naším projektem pomoci v jejich rozhodování, na jaké střední školy se hlásit", poznamenala Čapková.

Studenti třetího ročníku oboru Informační technologie a počítačová grafika ledečské Střední odborné školy, Lenka Tvrdíková, Marta Lhoťanová, Petr Nouza a Dominik Janák byli těmi, kteří „ledečské" hlasování na www.stredniroku.cz odstartovali a současně i mezi svými spolužáky zpopularizovali. Hodnotili pětici kritérií. Těmi byli: zajímavé předměty, schopnost vyučujícího zajímavým způsobem vyložit učební látku, příprava do praxe, možnost realizace a zapojení do studentských akcí a týmových projektů a také spolužáci a studentský kolektiv.

„Na webu jsem nejprve objevil hlasování o nejlepší gymnázium. Později jsem narazil i na server www.stredniroku.cz. Seznámil jsem s tím spolužáky a začal s nimi o tom diskutovat", řekl Petr Nouza.

V popularizaci pomohl facebook

„Od počátku bylo jasné, že se hlasování zúčastníme," přidala se jeho spolužačka Lenka a Marta zase podotkla, že velkou roli v popularizaci hlasování sehrál i facebook. Dominik poznamenal, že hlasování se zúčastnilo všech osmnáct žáků jejich třídy. „Odpovídali jsme kliknutím palce nahoru, nebo palce dolů. Myslím, že to bylo objektivní a vyvážené. Byly palce nahoru, ale padaly také palce dolů," zhodnotil Dominik. Na otázku, má-li z jejich pohledu internetový žebříček středních škol význam, studenti shodně odpověděli, že ano. „Zvýší prestiž školy a přesvědčí žáky základních škol, aby se přišli se svými rodiči podívat a podali si přihlášku třeba právě sem," řekla Marta Lhoťanová.

Dvě z hodnocených kritérií, a to přípravu do praxe a možnost realizace a zapojení do studentských akcí a týmových projektů, považuje vedení školy za stěžejní.

„Naše škola věnuje odborné přípravě studentů dlouhodobou a systematickou pozornost. A to například i prostřednictvím fiktivních firem, které studenti Střední odborné školy v rámci předmětu Podnikatelské činnosti zakládají, provozují a každoročně prezentují na celorepublikovém Školním veletrhu fiktivních firem," uvedla Vlasta Rýdlová, zástupkyně ředitelky školy pro vzdělávání. Poukázala také na řadu výrobních podniků, které nabízejí škole a studentům odbornou praxi, a nejlepším z nich i stipendia a současně i pracovní uplatnění po dokončení studia.

Ředitelka Vitisková v této souvislosti připomněla, že do školy často přijíždějí zástupci firem a podniků a zajímají se o to, co, jak, kde a na čem se budoucí absolventi učí. „Poptávka po absolventech strojírenských oborů, které se na naší škole také vyučují, je obrovská. Podniky hledají strojní mechaniky, nástrojaře a především pak odborníky, kteří jsou schopni programovat CNC stroje," přidala se Vitisková.

Ta v závěru poznamenala, že Střední odborná škola v příštím školním roce otevře nové obory a nová zaměření stávajících oborů.

„Ve studijním oboru Strojírenství bude zaměření na 3D modelování nebo na Programování CNC strojů a nový maturitní obor Mechanik seřizovač také se zaměřením na programování CNC strojů. Ve studijním oboru Informační technologie to jsou zaměření na Asistent/ka-sekretář/ka a Reklama a webdesing. Zapomenout nesmím ani na učební obor Operátor/ka skladování (Logistik), který je vhodný i pro dívky," řekla Vitisková a pozvala všechny zájemce k návštěvě webových stránek školy (www.gvi.cz), kde najdou všechny důležité informace o studijních a učebních oborech a také o budoucím profesním uplatnění absolventů.