Majitelé hospodářské stavení nehodlají zbourat, byť v něm již obilí nemlátí a seno a slámu neskladují. Objevili barevně nakreslený a kaligraficky popsaný „Stavební nástin ku postavení nové stodoly, chléva a kůlny při čísle popisném 33 v městě Přibyslavi panu Václavu Kasalovi patřící". Pod projektem s rakousko-uherským úředním kolkem se 15. ledna 1894 se podepsal stavitel Jan Landsmann.

Plocha střechy měří 350 čtverečních metrů, vyměněno musí být přibližně 3500 pálených tašek. Snímek zachytil pokrývače při shazování starých bobrovek, které na dřevěných roštech vydržely 120 let. 

Ivo Havlík