„Jedná se o největší stavbu v historii naší obce. Jsme rádi, že se nám to podařilo, aniž bychom si museli vzít úvěr,“ konstatoval starosta Pavel Chlád. Celá stavební akce se uskutečnila za rekordních osm měsíců. S pracemi se začalo loni v létě. Stěhování zařízení a vybavení staré školy se zúčastnilo asi 35 obyvatel obce, trvalo jim to něco málo přes dvě hodiny.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník„Do konce srpna jsme dále zprovoznili nové třídy v hasičárně, kde se učil 1. a 2. ročník a družina, dále ve fotbalových kabinách, kde se učil 3., 4. a 5. ročník,Takovéto stěhovací manévry naše obec zcela jistě nepamatuje a dost možná že dalších 100 let nezažije,“ popsal situaci starosta Chlád. Hned poté se budovy staré školy pustili dělníci s bourací technikou.

Školáky dnes potěší moderní vybavení, ale také rychlejší připojení na internet. Ke škole patří i nová družina, která je, jak upozornil starosta, dvakrát tak velká než byla ta stará. Ve škole jsou nové stropy, nové podlahy, budovu kryje nová střecha. Jak upřesnil starosta Chlád, škola v Dolním Městě pochází z roku 1890. „Z úcty k její historii jsme nechali v budově obnovit původní klenky z konce 19. století,“ poznamenal. Do 21. století naopak odkazuje ekologický systém využívání dešťové vody, která v budově cirkuluje. Vodu využívá škola ke splachování na toaletách. Chytaná přístavba tělocvičny je plánována tak, aby děti nemusely budovu obcházet.

Z historie školy

Podle záznamů staré školní pamětní knihy se v Dolním Městě začalo vyučovat 12. ledna 1808. Tehdy ještě nebyla v obci školní budova. Vyučovalo se v domku č. 73 a to až do roku 1836. V roce 1836 byla postavena jednotřídní škola. Budova měla číslo popisné 102. K dolnoměstské škole byly od počátku přiděleny obce: Meziklasí, Smrčensko, Radostovice, Křepiny a zpočátku i Záběhlice, později Loukov a Bystrá. Roku 1871 byla škola rozšířena na dvoutřídní. Pro druhou třídu byla pronajata místnost v domku č. 72. Takto se vyučovalo do roku 1890.

Roku 1887 byl obcí zakoupen pozemek pro školu. Stavba nové školy probíhala v letech 1889 až 1890. 21. září 1890 byla v nové škole zahájena výuka. Škola fungovala původně jako trojtřídní, od září 1891 jako čtyřtřídní a od roku 1903 jako pětitřídní. Rozšíření počtu tříd si brzy vyžádalo přestavbu přízemí. V roce 1925 byla provedena přístavba školy a v roce 1927 si budova vyžádala větší opravu. Přesto stará pamětní kniha uvádí některé přetrvávající citelné nedostatky: Ve škole není voda, přízemí je velmi vlhké, na chodbách je málo světla.

V této budově funguje základní škola dodnes, ale v průběhu času bylo provedeno několik dalších náročných rekonstrukcí – zavedení vody a napojení na kanalizaci, výměna oken a podlah, zavedení elektrického a později plynového topení, výměny střešní krytiny, atd.

Jako první učitel je uváděn Václav Novotný, který v Dolním Městě působil do roku 1844. Jako učitelský provizor byl odkázán na sobotáles a skromné milodary občanů o koledách, poutích, posvíceních a jiných příležitostech. Zažil plně bídu kantorského povolání.

Zdroj: Historie obce Dolní Město