„Nepříznivý trend ve strukturální skladbě polních plodin pokračuje. Dominuje obilí, řepka a kukuřice. Dále ubývají plochy brambor. V Čechách a na Moravě se tato okopanina pěstuje už jen na jednom procentu orné půdy, když v roce 1990 to bylo třikrát tolik," řekl Deníku Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR a od loňského podzimu senátor za Havlíčkobrodsko.

Podle jeho analýzy za pět posledních let na čtvrtinu klesly plochy máku, naopak celou čtvrtinu orné půdy už obsazují obiloviny a řepka. „Pícniny spadly téměř na polovinu. Výsledkem je obrázek nekonečných lánů obilí, řepky a kukuřice. Pokud to tak zůstane, za 10 až 15 let nás čekají velké problémy s půdní úrodností, o nezastavitelné erozi ornice nemluvě," předvídá Veleba a nepříznivý vývoj vidí i na Havlíčkobrodsku, dřívější doméně bramborářství.

Snímek zachycuje přípravu půdy k setí jařin poblíž České Bělé.

Ivo Havlík