Proto se již stalo, že je svozová firma Odas Žďár nad Sázavou odmítla vyvézt.

Nyní je ve Ždírci nad Doubravou a Novém Ransku, podle místostarosty města Bohumíra Nikla, rozmístěno pětapadesát kontejnerů na bioodpad o objemu 1 100 litrů. Dalších skoro dvě stě ždíreckých domácností využívá menší nádoby o velikosti 240 litrů.

Bioodpad se odváží jednou týdně od dubna do října. Velké kontejnery vyvážejí Služby města Ždírec a bioodpad končí v bioplynové stanici krucemburské zemědělské společnosti. Likvidace bioodpadu v této bioplynové stanici je pro město zdarma. Nádoby z domácností vyváží svozová firma a jejich obsah končí pro změnu v její bioplynové stanici.

„V poslední době se ale stává, že firma Odas biokontejnery z domácností nevyveze. Při kontrole nevyvezených kontejnerů bylo zjištěno, že obsahují například hlínu, dřevo, stavební suť a jiné nepatřičnosti. Tyto materiály do nich nepatří a svozová firma je vyvážet nebude," zdůraznil Nikl.

Ani ve velkých kontejnerech nebývá vždy jen to, co v nich má být. „Opět jsme zaznamenali, že lidé do nich ukládají dřevo, větve, hlínu, stavební suť a jiný materiál," popsal místostarosta Nikl to, co se v kontejnerech v poslední době často nachází. Přitom, jak podotkl, větve lze odvézt na sběrný dvůr nebo je možné, při jejich větším množství, ukládat je do velkoobjemového kontejneru. „I to lze samozřejmě s našimi technickými službami domluvit," dodal Nikl.

Do separačních nádob určených pro sběr biologického odpadu patří pouze tráva, listí, rostlinné zbytky ze zahrad, zbytky pečiva, či skořápky od vajec. „Dále kávové sedliny i s filtrem, čajové sáčky, rostlinné zbytky z kuchyní, slupky, papírové kapesníky, papírové ubrousky či mastný papír od potravin," vyjmenoval Nikl. Rozhodně tam ale nepatří dřevo, větve, živočišné zbytky, maso, kosti, mrtvá zvířata, plasty, sklo, stavební suť, chemické a jiné nebezpečné látky včetně obalů od nich.

S nevhodným tříděním biologického odpadu se ale nepotýká jen město Ždírec nad Doubravou. Bojuje s ním třeba i radnice ve Žďáru nad Sázavou. Lidé tam totiž na bioodpad z domácností, který pak dávají do sběrných nádob, používají igelitové tašky. Od začátku roku stála náprava žďárskou radnici skoro 20 tisíc korun.