Psychologové radí, aby si děti od školy alespoň v první polovině prázdnin odpočinuly. Druhá část volna potom může částečně posloužit k řešení některých problémů s učením. „Naše letní doučování je určené právě pro děti, které mají mezery v učivu. Uprostřed letních prázdnin jsou už děti dostatečně odpočinuté, a je tedy nejvhodnější doba zaměřit se nenásilnou, hravou formou na upevnění základů. Tímto způsobem můžeme zvládnout i letité problémy se čtením, pravopisem, či matematikou,“ přiblížila kurzy ředitelka studijního centra Basic v Havlíčkově Brodě Irena Švecová.

Intenzivní letní doučování je určené dětem prvního a druhého stupně základní školy. „Mnoho rodičů již naše letní kurzy zná z předchozích let, mají s nimi velmi dobré zkušenosti, a tak jsou každoročně rychle zaplněné,“ zmínila Irena Švecová.

To, že mají děti problémy s učením, by měli včas poznat rodiče. „Rozpoznat problém mohou rodiče z typických situací. Třeba když se s dítětem učí dlouhé hodiny, ale výsledky tomu bohužel neodpovídají. Nebo se dítě učí hodiny samo, ale když ho rodič vyzkouší, nic neumí,“ popisuje některé případy ředitelka studijního centra. Nesamostatnost dětí při učení a nechuť k učení jsou podle ní jedny z nejčastěji zmiňovaných problémů, se kterými rodiče do BASICu přicházejí.

„Na vině bývá nejčastěji to, že děti nečtou. První, na co se v BASICu u dítěte díváme je, zda umí číst úměrně svému věku. Pokud ano, a přesto se nedokáže samo učit, zaměřujeme svou pozornost na jeho schopnost porozumění jednotlivým slovům a následně celému textu,“ říká ředitelka BASICu. V centru potom lektoři s dětmi jednotlivá slova vytahují z textu a objasňují si jejich význam. Někomu může tato metoda připadat zdlouhavá, podle Švecové je však nezbytně nutné dopřát dětem dostatek času a trpělivosti, aby si mohly nové učivo důkladně procvičit a zažít.

„To je problém naší uspěchané doby. Jsme navyklí na všudypřítomný stres a stejným způsobem učíme „fungovat“ naše děti. Když budeme například při čtení na dítě netrpěliví, dítě ve snaze zrychlit se naučí číst jen povrchně, bez hlubšího porozumění textu. Stejné, ba ještě viditelnější je to pak v matematice,“ popisuje některé chyby rodičů ředitelka BASICu, jejímž celoživotním snem je právě učit děti. V BASICu si ho plní již od roku 2014.

Letní kurzy v Havlíčkově Brodě jsou rychle plné a rodiče si je pochvalují. „Se synem Zdenkem jsme přišli na doučování proto, abychom mu pomohli s násobilkou, která mu dělá potíže. Za týden letního intenzivního doučování si násobilku hravou formou zopakoval a do školy se už nebojí jít. I když bylo doučování o prázdninách, tak sem chodil rád,“ zmiňuje svou zkušenost třeba Dušan Čejka.