V domově se starají o lidi s Alzheimerem nebo demencí, se Covid-19 rozšířil naplno. V březnu zemřela na nákazu jedna z klientek, byla vůbec první obětí s koronavirem na Vysočině.

„Na ošetřovně se personál oblékal do ochranných obleků, pak odcházel na oddělení. Venku před domovem byl dezinfekční stan,“ připomněla dlouhé týdny izolace ředitelka domova Hana Hlaváčková.

Do zařízení směli v době karantény vstoupit pouze zaměstnanci. Ochranné prostředky jako štíty, masky a další vybavení má Domov Břevnice k dispozici pořád, pro případ, že by infekce znova vypukla.

Podle ředitelky Hlaváčkové obyvatelé domova izolaci snášeli těžko. Z jejich pohledu si navíc museli zvyknout na ošetřovatelky v rouškách a postavy v podivných ochranných oblecích. „Je potřeba si uvědomit, že naši klienti jsou lidé s těžkými demencemi, naše zaměstnance poznali hlavně po hlase,“ podotkla ředitelka.

Personálu se zvládnutím situace v Břevnici hodně pomohli profesionální hasiči. Zajistili úklid, dezinfekci prostor a vynášeli potenciálně nebezpečný odpad.

Na profesionální hasiče se Kraj Vysočina obrátil s prosbou o pomoc poté, co neuspěl se svou žádostí o nasazení sil a prostředků u Armády České republiky. „Fakt, že v řádech několika hodin byl sbor schopný vyslat do Břevnice své síly, situaci v domově zásadně pozitivně posunul. Především personál domova měl v zádech jistotu pomoci. Profesionální hasiči a zaměstnanci tohoto domova jsou dnes absolutně největšími hrdiny. Patří obrovské poděkování, že v tom klienty domova a tudíž i Vysočinu nenechali,“ vzkázal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.