„Z mého pohledu je nutné, aby se ministerstvem přímo řízené psychiatrické nemocnice skutečně aktivně zapojovaly do reformních procesů. Musíme společně hledat cesty, jak modernizovat péči o naše pacienty v oblasti duševního zdraví. A od nemocnic očekáváme velmi aktivní přístup. K tomu však v případě pana ředitele nedocházelo,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V posledním roce prý nemocnice nepřijímala pacienty k ochrannému léčení. „A to i na sexuologické léčby, na které se specializuje. Péče o tyto pacienty je navíc důležitá nejenom pro jejich zotavení, ale také pro ochranu společnosti,“ podotkla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

„Problémy se projevovaly i ve spolupráci s Centrem duševního zdraví, kdy kroky pana ředitele vedly k jeho faktické destabilizaci. Nadto pan ředitel neplnil dříve dojednanou koncepci Královehradeckého kraje týkající se akutních dětských pacientů,“ doplnila Štěpanyová.

O odvolání z funkce ředitele neměl Mašek do poslední chvíle ani tušení. „Překvapilo mne to, nečekal jsem to. O důvodech, které k tomu pana ministra vedly, jsem se dozvěděl až v den svého odvolání. Nechci je komentovat, protože respektuji rozhodnutí pana ministra. Je to jeho odpovědnost,“ řekl odvolaný ředitel Mašek.

„Děkuji všem zaměstnancům naší psychiatrické nemocnice za skvělou spolupráci po celých uplynulých více než čtrnáct let, kdy jsem měl tu čest stát v jejím čele. Svému nástupci ji předávám ve velmi dobré ekonomické i personální kondici a věřím v její další úspěšné fungování a rozvoj, na čemž se chci nadále podílet alespoň v pracovní pozici sekundárního lékaře psychiatra,“ prozradil Mašek.

Většina zaměstnanců nemocnice s krokem Adama Vojtěcha nesouhlasí. „To je naprostá hrůza, nejlepší manažer nemocnice široko daleko, máme jako psychiatrická nemocnice nejlepší výsledky včetně hospodaření a je to taky jeho zásluha,“ reagovala na odvolání Jaromíra Maška paní Lenka.

„Jednatřicet let jsem na psychiatrii pracovala a zpráva o odvolání ředitele mě šokovala. Už jsem sice v důchodu, ale srdcem jsem stále ta sociální pracovnice, co jsem byla dlouhá léta. Pana ředitele jsem si velmi vážila a vážím. Jak on, tak i jeho manželka udělali pro psychiatrickou nemocnici hrozně moc, a to ne slovy, ale hlavně činy. Přijde mi, že jde o jiné zájmy než o blaho pacientů,“ přidala se paní Hana.

„Tímto krokem vládnoucí garnitura šlápla hodně vedle. Ve své nízkosti si vůbec neuvědomila, že tím, že zcela bezcharakterně sejmula kvalitního a českou psychiatrii hájícího ředitele, pošlapala a znehodnotila také lidské úsilí a životní pracovní smysl většiny zaměstnanců Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod. Kam až tohle může zajít,“ ptala se paní Andrea. „Rozhodně s odvoláním nesouhlasíme,“ uzavřela lékařka nemocnice Barbora Pachlová.

Od pondělí se vedení nemocnice dočasně ujme současný zástupce ředitele Jiří Konrád. Na post nového ředitele ministerstvo zdravotnictví vypíše výběrové řízení.

Reforma péče o duševní zdraví je prioritou české vlády. Jedná se o významnou celospolečenskou dlouhodobou změnu, která začala už v roce 2013. Jejím cílem je zvýšení kvality a dostupnosti péče o duševně nemocné, posílení komunitní péče, kultivace nemocničního prostředí a destigmatizace.

„Česká psychiatrická společnost jako odborný garant probíhající reformy psychiatrické péče považuje za klíčové, aby pokračovala za jednoznačné podpory managementů jednotlivých poskytovatelů. V této oblasti je totiž osobní aktivní přístup ředitelů nutnou podmínkou pro její úspěch,“ informoval předseda Psychiatrické společnosti Pavel Mohr.