Celkové výnosy roku 2015 oproti roku 2014 vzrostly o 46,6 milionů korun. Největší podíl na růstu výnosů měly tržby od zdravotních pojišťoven, oproti roku 2014 došlo k nárůstu o 10,5 %. Celkové náklady roku 2015 oproti roku 2014 vzrostly o 46,6 milinů korun. Růst nákladů nejvíce ovlivnily osobní náklady.

V průběhu roku 2015 došlo k meziročnímu snížení objemu závazků o 11,1 milionů korun. Celkový objem pohledávek meziročně poklesl o 3,6 milionů korun O 7,9 milionů korun se v meziročním srovnání snížily pohledávky po splatnosti do 30 dnů.