„Nemocnice zakoupila deset speciálních bezpečnostních obleků pro příjem pacienta s vysoce nakažlivým onemocněním. Tyto obleky nejsou standardním vybavením nemocnic a rozmístěny jsou na místech, kde se očekává záchyt pacienta," vysvětlila Černo.

Obleky byly podle jejího vyjádření rozmístěny na nejfrekventovanější místa v nemocnici. „Čtyři obleky na Emergency, čtyři na infekční oddělení a dva obleky na LPS pro dospělé. Pacienta směrují informační cedule," dodala Černo.

Praktické využití

Speciální obleky použije personál nemocnice v případě podezření na infekční onemocnění závažné z pohledu ohrožení veřejného zdraví, například – hemoragickou horečku (Ebola, Marburg, Lassa), SARS, onemocnění způsobené novým koronavirem, novou variantou chřipky a podobně.

Personál byl proškolen a zároveň byl vytvořen manuál, dle něhož budeme postupovat v případě podezření na uvedená onemocnění. „Zdravotničtí pracovníci použijí osobní ochranné pomůcky – speciální oblek, který se skládá z obličejové masky třídy FFP3, uzavřených ochranných brýlí, ochranného oděvu a tří párů párů rukavic," pokračovala Černo.

Okamžitá hospitalizace

V případě, že pacient nahlásí, že pobýval v inkriminovaných oblastech a má zdravotní komplikace, například bolesti v krku, horečku, průjmové onemocnění, septický stav, bude okamžitě izolován v připravené, dispozičně oddělené části havlíčkobrodské nemocnice.

„Informovány budou také Krajská hygienická stanice a Zdravotnická záchranná služba, včetně Hasičského záchranného sboru. Pacient bude následně převezen do zdravotnického zařízení Fakultní nemocnice na Bulovce," uzavřela Černo.