„Aktuálně se provádí oprava tří nákladních a osobních výtahů v hlavní lůžkové budově. Lepší dopravní obslužnost v areálu nemocnice pak zajistí oprava hlavní komunikace včetně nového parkovacího systému," informovala mluvčí nemocnice Petra Černo.

„Všechny stavební akce se nám daří připravovat a uskutečnit s velkou finanční podporou zřizovatele Kraje Vysočina. Vytvoří se lepší podmínky pro poskytování zdravotnické péče v naší nemocnici,“ řekl ředitel nemocnice David Rezničenko.

Po více jak dvaadvacetiletém provozu je přistávací plocha pro vrtulníky letecké záchranné služby na střeše chirurgické a gynekologické budovy v nevyhovujícím stavu. „Tato část nemocnice byla uvedena do užívání v květnu 1996 a od té doby se zde prováděla pouze běžná údržba a menší opravy. V minulém roce zde provedl revizi heliportu Úřad pro civilní letectví ČR a po podrobnější prohlídce plochy bylo zjištěno, že je nutné provést opravu střechy i heliportu,“ sdělil technický a provozní náměstek Josef Tvrdý. Práce by mohly začít v jarních měsících. Rozpočtové náklady na rekonstrukci střech a heliportu představují částku 8,2 milionů korun včetně DPH.

Aktuálně od prosince 2018 probíhá rekonstrukce šesti výtahů v hlavním objektu nemocnice. To do konce dubna znamená drobná omezení a částečně i hluk, na druhou stranu také v případě výtahů modernizaci a hlavně větší spolehlivost.

V letošním roce by mělo být také v nemocnici dokončeno pracoviště magnetické rezonance, akce se z administrativních důvodů protáhla až do roku 2019. Přístroj by měl být dodán do konce června 2019. „Spolufinancování samotného přístroje včetně servisu přinesly dotace z projektu IROP v hodnotě asi 41 milionů koruns DPH. Rozpočtové náklady na stavební část obnáší investici asi 14 miliony korun včetně DPH, přičemž větší část již byla zaplacena v minulém roce,“ doplnil ekonomický náměstek Jiří Hiblbauer.

Špatná situace s parkováním v areálu nemocnice přiměla vedení k přípravě a uskutečnění oprav druhé části hlavní nemocniční komunikace a chodníku v nemocnici včetně instalace nového parkovacího systému. Nový parkovací systém zpoplatní vjezd do areálu po určitém časovém úseku čímž se zlepší v areálu nemocnice dopravní situace.