Nemocnice se přihlásila s projektem Senior na oddělení dlouhodobě nemocných.

„V této soutěži jsme získali již řadu ocenění, například v roce 2009 třetí místo s projektem Implementace stranového protokolu do praxe nebo první místo z roku 2010 za projekt Bezpečnostní pásy," uvedla Petra Černo, mluvčí nemocnice.

Ta dodala, že hlavním cílem letošního projektu bylo doplnit, rozšířit a zkvalitnit péči o hospitalizované seniory na oddělení dlouhodobě nemocných v havlíčkobrodské nemocnici. „Projekt se také snažil o zlepšení či dlouhodobé udržení stávajícího zdravotního stavu, případně zpomalení průběhu některých onemocnění, jako je podpora k soběstačnosti, zlepšení či udržení kvality života, posílení kognitivních funkcí, posílení sebevědomí a důstojnosti a také pomoc rodině," konstatovala Černo.

Pomalejší stárnutí

Projekt je zakládán na faktu, že naše populace vlivem prodlužování lidského věku a úspěšného zvládání onemocnění, která byla ještě v nedávných desetiletích smrtící, stárne pomaleji. Zatímco do poloviny 20. století představovala největší hrozbu zdraví naší populace onemocnění infekční a poté to byla onemocnění kardiovaskulární a onkologická, s počátkem nového století a tisíciletí nabývají na významu onemocnění degenerativní.

„Výzkumy mozku a zkoumání kognitivních funkcí za poslední desetiletí ukazují, že fyzická kondice a životospráva je neoddělitelně spojena s kondicí mentální, tedy správným fungováním mozku a ukazuje se, že vhodná fyzická námaha (trénink) může zastavit nebo dokonce zvrátit atrofii mozkových buněk, která začíná ve věku okolo čtyřiceti let," vysvětlila Černo.

Ta podotkla, že během realizace projektu se nemocnici podařilo významně rozšířit a zkvalitnit péči o hospitalizované seniory nejen na oddělení dlouhodobě nemocných, ale i na neurologickém a interním oddělení.