Podle jeho slov se stal on sám navíc obětí šikany. „Jako záminku k mému odvolání chtěli použít vykonstruovaná obvinění, na základě kterých jsem měl být odvolán. To se nepodařilo. Jsem tedy odvolán bez udání důvodů k 28. 2. 2015. Pochopil jsem, že nemohu čelit přesile, šikanování a obviňování pro každou banalitu ze strany vedení nemocnice," říká primář.

Podle vedení brodské nemocnice je to nesmysl. „Již v roce 2012 proběhla v nemocnici snaha naše oddělení zrušit. Záměr se nezdařil. Pak jsme náhle v lednu 2014 přišli za záhadných okolností o již udělenou akreditaci. Nyní jsem byl náhle a nečekaně odvolán z funkce na základě křivých obvinění, která jsou falešná a nelze je prokázat, tak mne odvolali bez udání důvodu," vysvětluje primář Bárta, který byl obviněn z toho, že údajně ve službě neošetřil několik pacientů.

Neošetření pacienta

„Uvedu hned dva případy. V říjnu jsem byl obviněn, že jsem na základě žádosti z chirurgie neošetřil 1. října 2014, ve všední den odpoledne, mladou dívku. Ovšem pravda je taková, že jsem žádal, aby byl proveden ultrazvuk břicha, což je standartní vyšetření. Nařídil jsem, abych byl po vyšetření zavolán. Nikdo se už neozval," popisuje primář první případ.

Běžná praxe podle Bárty je, že ve službě urolog zastupuje chirurga, pokud operuje. Když se vrací dříve, pacienta dovyšetří sám a urolog již není volán.

„Na to jsem naletěl, protože jsem spoléhal na solidnost sester na chirurgické ambulanci a pracoval jsem na jiném případu na urologii. Bez pochybností jsem myslel, že pacientka byla vyšetřena chirurgem," vysvětluje Bárta. Teprve až za čtrnáct dnů byl pozván na ředitelství, kde jak popisuje, na něho čekalo nemilé překvapení.

„Dostal jsem kvůli tomuto případu předem připravenou důtku za neošetření pacientky s odkazem na moje údajné dlouhodobě neseriózní chování a neuspokojivou práci. Byl jsem zaskočen a byla mi předložena lživá stížnost ambulantních chirurgických sester, že jsem slovně odmítl pacientku vyšetřit. Hájit jsem se mohl jen obtížně, ale obvinění mělo slabou stránku v tom, že v dokumentaci pacientky nebyl proveden žádný zápis, který by potvrdil slova chirurgických sester. Pacientka měla být odeslána na dětské oddělení, ovšem žádný záznam o tom neexistuje. Případ skončil v rovině tvrzení proti tvrzení, ovšem důtka mi nelogicky zůstala," vysvětluje primář. Další případ, kdy údajně primář Bárta opět odmítl pomoci pacientovi, brzy následoval. „ Volali mě na chirurgický sál, že pacientovi nejde zavést močový katetr, jednalo se o opakovanou neúspěšnou katetrizaci dvěma lékaři. Správně by se nemělo v dalších pokusech pokračovat pro možnost poranění močové trubice a provést vývod z močového měchýře přes stěnu břišní. Požádal jsem, aby pacienta převezli na urologický sál, kde je potřebné vybavení. Ale chirurg začal pacienta operovat, převoz se nekonal, nikdo z chirurgie mě už nekontaktoval. Opět jsem byl v tomto případě obviněn z údajně neetického chování," povzdechl si doktor Bárta, který se rozhodl očerňování své osoby řešit přes Českou lékařskou komoru.

„Vzhledem k tomu, že jsem chtěl od České lékařské komory (ČLK) spravedlivé rozhodnutí, požádal jsem v listopadu, aby se spor projednával mimo působnost okresního sdružení České lékařské komory v Havlíčkově Brodě, pro možnou podjatost. V komoře sedí i zástupci brodské nemocnice. Nebylo mi vyhověno přesto, že podle disciplinárního řádu ČLK na to mám právo. Schůze se sešla beze mě, já tam nešel, protože jednání bylo dle řádu ČLK nezákonné. Rozhodli tedy o mně beze mě, že jsem pochybil," vysvětluje primář, který podal obratem stížnost na Českou lékařskou komoru do Prahy.

Odvolání z funkce bez důvodu

„Tamní nadřízená revizní komise označila jednání ČLK v Havlíčkově Brodě za právně nicotné a doporučila OS ČLK Havlíčkův Brod, aby dodržovala stavovské předpisy a případ projednala řádným postupem", popsal primář Bárta další vývoj případu, který se odehrál loni na podzim v období října a listopadu. (Záznamy z jednání ČLK má Deník k dispozici).

Podle primáře Bárty již k žádnému dalšímu řešení nedošlo a náhle 9. února letošního roku byl primář odvolán z funkce. „Bez udání důvodu," zdůrazňuje Bárta. Končit ve funkci má k 28. únoru. Ve stejný den byla z funkce odvolána podle primáře Bárty i vrchní sestra urologie Vlasta Vašková, která, jak primář zdůrazňuje, dlouhá léta na urologii poctivě a bezchybně pracovala.

„Pro mě to znamená jediné. Jakmile skončím ve funkci primáře, bude oddělení urologie převedeno pod oddělení chirurgie. O to šlo vedení nemocnice od samotného počátku. Nikdo z ředitelství se mnou neprojednal další způsob vedení oddělení, přesto, že jsem byl do funkce jmenován na základě řádného výběrového řízení a oddělení vedu 17 let," konstatuje primář.

Jak zdůrazňuje, nemluví z něho uražená ješitnost, ale obavy o budoucnost urologie v Brodě, která bezchybně fungovala od roku 1949. „Jsem čtvrtý primář v řadě. Za tu dlouhou dobu se podařilo na urologii hodně dobrého. Například zavádět nové metody v léčbě ledvinových kamenů a nádorových onemocnění. Teď hrozí, že přijdeme o mladé perspektivní lékaře. V nemocnici budou urologové jen dva, kteří péči o nemocné nemohou při nejlepší vůli zvládnout, přitom počet urologických onemocnění, zejména nádorových, roste, a to i mezi mladými," vysvětluje primář, a zdůrazňuje, jak doufá, že v brodské nemocnici zvítězí zdravý rozum.

„Bylo mi ublíženo, ale nemám to nikomu za zlé. Doufal jsem ale, že vedení nemocnice zvolí jiný postup a projedná se mnou oficiálně případné nutné úspory a změny na oddělení a jeho další budoucnost. Řešit rušení oddělení tímto způsobem, prostřednictvím pošpinění mé osoby, není podle mého názoru jednání hodné dospělých lidí, ale klukovina," dodává primář.

Nemocnice: Všechno je jinak

„Vedení nemocnice Havlíčkův Brod se pro odvolání doktora Jindřicha Bárty z postu primáře oddělení urologie rozhodlo po důkladném zvážení a na základě opodstatněných skutečností," informuje mluvčí nemocnice Petra Černo a pokračuje: „Tyto byly panu primáři sděleny při osobním jednání a právě s ohledem na osobu pana primáře a z důvodu, že se jedná o citlivé interní informace, je nebudeme dávat k dispozici médiím. Jmenování a odvolání primářů oddělení je v kompetenci ředitele nemocnice. Management nemocnice dlouhodobě řešil problematickou situaci na oddělení urologie například z hlediska personálního – odchody zkušených lékařů, stížností, nespolupráci oddělení se sektorem terénních ambulantních urologů a další skutečnosti," vyjadřuje se dále k případu mluvčí nemocnice Petra Černo.

Jak zdůrazňuje, fakt, že doktor Bárta byl odvolán z pozice primáře, nemá vliv na poskytování péče na urologickém oddělení.

„Slouží tam celkem čtyři lékaři, oddělení se neruší. Péče o urologické pacienty je ve stávajícím rozsahu zachována. Urologické oddělení od 1. 3. 2015 bude pod vedením současného primáře chirurgie, doktora Jiřího Drápely, neboť urologie je a vždy byla chirurgickým oborem a toto řešení nám umožní zvýšit dlouhodobě nízkou efektivitu urologického oddělení, jako například využití lůžek a podobně," dodává mluvčí.