Kraj Vysočina vyhlašuje každoročně celostátní soutěž pod názvem Bezpečná nemocnice. Tématem dvanáctého ročníku soutěže bylo zvyšování kvality a efektivity zdravotní péče.

V návaznosti na soutěž se koná i konference Dny bezpečí, kde jsou přihlášené projekty představeny. V letošním roce rozhodovala o vítězi jak odborná komise složená ze zástupců Kraje Vysočina, SAK o.p.s., České asociace sester, Ministerstva zdravotnictví ČR a společnosti Johnson & Johnson, s.r.o., tak odborná veřejnost účastnící se přímo konference.

„Projekt naší nemocnice byl oceněn 1. místem v obou případech. Moc si ocenění vážíme,“ zdůraznil ředitel nemocnice David Rezničenko.

Havlíčkobrodská nemocnice projektem navázala na skutečnost, kdy bylo zařízení roce 2014 byli vystaveno hrozbě bombovým útokem.

„Evakuovali jsme hlavní lůžkovou budovu, v níž se nacházely stovky pacientů a zdravotníků. Následně jsme ve spolupráci s HZS a Policií ČR začali rozvíjet plán ochrany před závažnými násilnými útoky. Na jaře 2019 byl střední management nemocnice proškolen profesionálem a zástupcem Krajského ředitelství Policie ČR. Následně v průběhu roku došlo k vytipování míst v areálu nemocnice s nízkou úrovní zabezpečení, která jsou právě vybírána jako cíl násilných útoků. Proškolen byl i veškerý personál vybraných oddělení, a to formou nácviku modelových situací,“ popsala projekt mluvčí nemocnice Petra Černo.

Nemocnice přijala na základě školení bezpečnostní opatření. „ Jak se na konci roku 2019 ukázalo, zamýšlet se nad tímto druhem opatření je nutné pro zajištění bezpečí ve zdravotnických zařízeních,“ podotkla mluvčí Černo.