Nácvik je podle mluvčí nemocnice Petry Černo obvykle součástí cvičení traumaplánu a krizové připravenosti. Pavilon č. 13 byl v loňském roce zrekonstruován a přestavěn, a tak bylo nutné, aby se profesionální hasiči seznámili s technickým zázemím budovy.

Došlo k nácviku evakuace osob po únikovém schodišti i nácviku zásahu na střeše pavilonu prostřednictvím výsuvné plošiny. Evakuaci osob značně usnadnily evakuační podložky, které jsou rozmístěné pod matracemi a usnadňují rychlou manipulaci s imobilním, ležícím pacientem. " Průběžně byla těmito podložkami vybavena oddělení, kde je větší množství ležících pacientů, jako je oddělení následné péče a rehabilitace, interní oddělení a podobně," sdělila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči PhDr. Lada Nováková, PhD.

Místo, kde se Jan Zrzavý narodil, dnes připomíná pamětní deska v Okrouhlici.
Jan Zrzavý stále živý