To se mohli v pátek dozvědět pacienti, zaměstnanci i návštěvníci havlíčkobrodské nemocnice.

V rámci Mezinárodního dne neslyšících dala havlíčkobrodská nemocnice nahlédnout do světa lidí, kteří mají potíže se sluchem.

Slečnu Janu z Jihlavy přivedla do brodské nemocnice profesionální zvědavost. „Studuji školu se zdravotně sociálním zaměřením. Chtěla bych se věnovat problémům neslyšících a znakové řeči. Budu o tom psát odbornou práci," prozradila studentka.

Úspěch měl vibrační budík a zvonek

Ukázky kompenzačních pomůcek zajistil a zajímavé informace podal Svaz neslyšících a nedoslýchavých. „Veřejnost zajímají hlavně některé originální pomůcky, jako je například speciální budík, či světelný domovní zvonek," informovala Jiřina Kocmanová, ředitelka krajské organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých.

Kromě těchto pomůcek Kocmanová představila například takzvanou indukční smyčku, zařízení které umožní lidem se sluchovými potížemi dorozumět se ve veřejných budovách. „V Brodě je indukční smyčka v krajské knihovně a v kulturní domě Ostrov. Chtěli bychom ji prosadit i v budově České pošty," upřesnila Kocmanová. Novinkou pro mnohé návštěvníky byla zřejmě informace, že pro lidi, kteří trpí nejen hluchotou, ale také slepotou, existuje Lornova prstová abeceda, kterou se může zdravotnický personál domluvit s pacientem pomocí zvláštní rukavice. „I přesto, že se postupem času zlepšují podmínky pro neslyšící, musí oni přesto denně překonávat spoustu překážek. Například sluchově postižení nemohou telefonovat, což je v případě přivolání první pomoci velmi složité. Naštěstí již existují systémy, které umožňují komunikaci a snazší život lidem s tímto postižením. Teprve v posledních letech je pro ně dostupná nová sociální služba, simultánní přepis mluvené řeči," vysvětlila sociální pracovnice havlíbrodské nemocnice Kamila Mrtková.