Co má dělat babička, když špatně slyší a musí ráno vstávat do práce? Dáme jí pod polštář tenhle budík. Téměř dvě desítky zájemců, včetně dětí z mateřské školy Zahradnického II. z Havlíčkova Brodu navštívily ve středu během necelých dvou hodin vestibul brodské nemocnice.

Zájem stoupá

„Letos je větší zájem než loni. Většina návštěvníků se vyptává na kompenzační pomůcky pro sluchově postižené, zajímají se o seřizování sluchadel. Zkoušejí speciální bytové zvonky, budíky a telefony se zesíleným zvukem," informovala za Svaz neslyšících a nedoslýchavých Ivana Kohoutová. Mezi zájemci nechyběla například Jaroslava Kabelková z havlíčkova Brodu. „Jsem bývalá učitelka zdravotnické školy a v důchodu mám dost času. Jako dobrovolník v brodském Senior Pointu připravuji programy pro důchodce, vedu zdravotní cvičení a dílny.

Zajímá mě znaková řeč," prozradila paní Jaroslava s tím, že naučit se znakovat je podle jejího názoru mnohem těžší, než běžný cizí jazyk. „Především musíte trénovat a nebát se komunikovat, což mě zatím činí potíže, tak trochu se stydím, že mi neslyšící nebudou rozumět," přiznala bývalá učitelka.

Brodská nemocnice pořádá Den neslyšících pravidelně. „Připomínáme tím, že v naší republice žije zhruba půl milionu osob se sluchovým postižením. Znakovým jazykem se dorozumívá jen malá část z nich, možná dvě až tři procenta, především jde o neslyšící od narození. Ohluchlí a nedoslýchaví lidé byli dříve odkázáni převážně na odezírání, které je náročné a velmi nespolehlivé. V posledních letech je pro ně dostupná sociální služba, takzvaný simultánní přepis mluvené řeči," sdělila zdravotně-sociální pracovnice nemocnice Kamila Mrtková. Kromě prohlídky kompenzačních pomůcek se mohli návštěvníci dozvědět podrobnosti o provozu nemocniční odborné ambulance na vyšetření sluchu.