Lékařka Petra Škurlová bude pacientům k dispozici od 7:30 do 12:30 hodin.

Pravidelná preventivní akce na vyšetření pigmentových znamének má za cíl zvýšit pravděpodobnost záchytu případných maligních melanomů. K Evropskému dni melanomu se nemocnice připojuje každoročně. Zájem projevují desítky zájemců všech věkových kategorií.