Kaple se nachází ve nemocničním areálu. „Byla otevřena jako stánek pro duchovní potřeby pacientů. Kaple byla postavena v roce 1896 - 87 a zrekonstruována v letech 1994 až 1995, kdy byla zároveň za účasti opata Víta Tajovského ze Želiva slavnostně vysvěcena," upřesnila mluvčí nemocnice Petra Černo.

Odborná prohlídka s výkladem

Kaple bude u příležitosti výročí otevření přístupná pro veřejnost od 9.00 do 16.00 hodin. „Od 13.00 hodin pak budou probíhat komentované prohlídky kaple z úst bývalého primáře lékaře Jana Betlacha, který je expertem na historii naší nemocnice," upřesnila mluvčí.

Duchovní a spirituální potřeby pro pacienty zajišťuje nemocnice ve spolupráci s jednotlivými církvemi v okrese Havlíčkův Brod. „Nemoc není pro žádného člověka snadnou záležitostí. V mysli se vynořuje celá řada otázek, se kterými si člověk neví rady. Duchovní péče slouží právě ke snadnějšímu vyrovnávání se s takovým zážitkem. Zároveň je zajištěna péče o pacienty věřící a jejich potřeby a zvyky," zdůraznila mluvčí.

Na pokojích pacientů je k dispozici rozpis bohoslužeb, které probíhají v zasedací místnosti v hlavní nemocniční budově. Ta je k těmto účelům upravována a je všem pacientům běžně dostupná. Kaple v současné době slouží k bohoslužbám jen v určených termínech o víkendech.

„Samozřejmostí při zajišťování duchovních služeb pro pacienty naší nemocnice je i přivolání duchovního k lůžku pacienta. Pokud si pacient žádá duchovní služby, může si přivolat osobu duchovního osobně, pomocí příbuzných, nebo prostřednictvím zdravotní sestry," zdůraznila mluvčí.

Jedním z duchovních, který někdy nemocné navštěvuje je úsobský farář Jakub Med. „Ovšem já přicházím na návštěvu či zaopatřovat úsobské farníky, pokud o to požádají, nebo navštěvuji svoje přátele a známé. Oficiální duchovní službu vykonávají v nemocnici kněží z Havlíčkova Brodu," upřesnil úsobský farář.

V rámci duchovních služeb ve spolupráci s církvemi v brodské nemocnici mohou pacienti využít krizovou intervenci, duchovní doprovázení v obtížné chvíli nemoci, pohovořit si s nemocničním kaplenem, pomodlit se, případně číst z Bible. Už v roce 2011, a to konkrétně 22 října, byla oficiálně zřízena Asociace nemocničních kaplanů, v jejímž čele stanul Vítězslav Vurst. „Vznik asociace reaguje na situaci, kdy přibývá iniciativ ze strany nemocnic nebo církví zřídit v konkrétním zařízení nemocniční kaplanskou službu. Kaplani tak často vstupují do průkopnické a osamělé služby a asociace jim nabízí odbornou pomoc a lidskou podporu," uvedl Vurst.

Nemocniční kaplan by měl být podle Asociace členem týmu oddělení. Díky tomu nemocní nemají pocit, že k nim zástupce církve přichází až v okamžiku, kdy se blíží smrt. Dodnes je totiž přítomnost duchovního u lůžka chápána často jako poskytování svátosti umírajícímu, diskrétnost a mlčenlivost je samozřejmostí. Důležitou roli nemocniční kaplani často hrají rovněž jako prostředníci v komunikaci mezi zdravotníky, pacienty a jejich rodinami.