Tentokrát je zaměřena na sluchově postižené pacienty.

Nepříjemnou situaci zažil více než před dvěma lety zeť paní Jaroslavy z Havlíčkova Brodu, když se se svým stejně postiženým synem vydal na lékařskou pohotovost.

„Můj zeť je neslyšící. Hned na to ošetřujícího lékaře upozornil i na to, že umí dobře odezírat. Jenže to stejně bylo k ničemu. Pan doktor byl hodně mladý, viditelně neměl s takto postiženými lidmi zkušenosti. Nevěděl asi, že s neslyšícím má mluvit přímo do očí, otáčel se k němu bokem, takže si moc nerozuměli. Pro mého zetě to byla hodně nepříjemná zkušenost," svěřila se paní Jaroslava.

Padne komunikační bariéra

Dnes by sluchově postižený pacient například v brodské nemocnici takové problémy neměl. „Neslyšící pacienti mohou nově využít tablet pro spojení s tlumočníkem. Ten pak zajistí komunikaci se zdravotníky. Služba by měla zjednodušit pobyt neslyšícím pacientům v našem zařízení," informovala mluvčí nemocnice Petra Černo.

„On-line tlumočení zjednodušuje komunikaci a odstraňuje komunikační bariéru mezi neslyšícím a slyšícím. Vše se odehrává prostřednictvím video hovoru za účasti tlumočníka znakového jazyka, který tlumočí komunikaci mezi neslyšícím uživatelem a zdravotnickým personálem," přiblížila výhody online tlumočnické služby náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Lada Nováková.

„Tablet nám zapůjčilo Občanské sdružení APPN, agentura pro neslyšící, které realizuje projekt nazvaný Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící s využitím komunikačních technologií za podpory České televize," upřesnila mluvčí. Cílem je, aby měli neslyšící pacienti možnost domluvit se ve znakovém jazyce. A jak to vypadá v reálu? S tlumočníkem se klient spojí pomocí zapůjčeného tabletu přes Skype. Služba je dostupná nonstop. Podstatou je přenos znakové řeči pomocí webkamery.

„Pacient se tak může domluvit díky tlumočníkovi s lékařem na všem, co je potřeba. Získá přesné informace o vyšetřeních, diagnóze, zaručena je komunikace a zodpovězení aktuálních dotazů," popsala mluvčí Černo základní situaci. Dopředu lze s tlumočníkem také domluvit čas spojení, například při vizitě.

Nová služba chce především čas

„Novou službu pro sluchově postižené rozhodně vítáme, je to určitě dobrá věc," zdůraznila Jiřina Kocmanová, ředitelka jihlavské pobočky Krajské organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých Vysočina. Ovšem sluchově postižení tuto novinku zatím přijímají hodně opatrně, protože s ohledem na svůj handicap nejsou vůči okolí přehnaně důvěřiví.

„Problém je v tom, že mnozí neslyšící jsou zvyklí na jednoho konkrétního tlumočníka, kterému věří. Dělá jim proto velké problémy mluvit o intimních detailech své nemoci s někým úplně cizím. Navíc podle zkušeností některých sluchově postižených tento způsob tlumočení má ještě určité menší nedostatky, které se určitě časem odstraní. Chce to zkrátka čas," konstatovala Kocmanová. Podle mluvčí Černo se ale neslyšící pacienti nemusejí ničeho bát. „On-line tlumočníci se řídí etickým kodexem tlumočníků, tím je zaručena povinnost mlčenlivosti," zdůraznila Černo.

Online tlumočnická služba pro neslyšící je poskytována zdarma, tablet je zapůjčen nemocnici dlouhodobě a bezplatně. Možnost zapůjčení tabletu je každý den, a to po sepsání záznamu o předání tabletu nájemci na informačním centru nemocnice (IC) na základě předložení dokladu totožnosti. V případě, že si pacient nemůže o službu zažádat osobně na IC, je možno požádat o informaci a případně i pomoc sociální pracovnici Kamilu Mrtkovou v pracovních dnech od 8.00 do 13.00 hodin.

On-line tlumočnická služba NONSTOP je založena na tlumočení do znakového jazyka takzvaně na dálku. „Tlumočník se nachází na jiném místě než klient, takže je možné jeho tlumočení využít i z druhého konce republiky. Podstatou je možnost přenosu znakového jazyka prostřednictvím webkamery a zároveň přenos mluvené řeči prostřednictvím běžného telefonu," popsalo základní schéma přenosu občanské sdružení APPN.

Tímto způsobem lze tlumočit jednak osobní rozhovor neslyšícího, například s lékařem či zaměstnavatelem, ale lze tlumočit i telefonický hovor. Dále je možné poslat slyšícímu i neslyšícímu člověku vzkaz, zprávu a podobně.

Desítky tisíc tlumočených hovorů

Zkušební provoz on-line tlumočnické služby zahájila Agentura pro neslyšící v říjnu 2008 a od 1. prosince 2010 funguje tato služba nonstop a zdarma.

V roce 2013 se tímto způsobem uskutečnilo 25 249 tlumočených hovorů. Počet klientů využívajících on-line tlumočení se v loňském roce blížil osmi stovkám. Tlumočení online využívá i společensky významný projekt Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící, v jehož rámci dojde k vybavení 76 okresních a 6 pražských nemocnic tablety, které umožní komunikaci lékaře a neslyšícího pacienta prostřednictvím on-line tlumočníka přítomného na obrazovce zařízení. Projekt by měl vést k odstranění komunikační bariéry mezi neslyšícím a zdravotnickým personálem. „Tablety již byly předány do 7 velkých nemocnic v České republice a další předávky budou i nadále probíhat," upřesnilo sdružení APPN.

On-line tlumočníka znakového jazyka není nutné objednat předem. Službu mohou využívat neslyšící pro komunikaci se slyšícími i slyšící pro dorozumění se s neslyšícími. Noví klienti se musí registrovat. Český znakový jazyk je plnohodnotný jazyk s vlastní gramatikou. Znakový jazyk se tvoří pomocí tvarů rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu.