Reaguje tak na slova stínového ministra financí za ČSSD Jana Mládka, který napadl úroveň zdanění a odvodů osob samostatně výdělečně činných.

Jak informuje místostarosta, v Přibyslavi působí podle aktuálních statistických dat, 735 podnikatelských subjektů. Z nich je 118 průmyslových, 117 se zabývá maloobchodem, velkoobchodem a opravami motorových vozidel, 89 působí ve stavebnictví, 64 v zemědělství a v lesnictví, zbytek tvoří ostatní činnosti.

Kamarád: patří  jim náš dík

Z těchto 735 subjektů je 535 živnostníků, ostatní jsou další formy podnikání počínaje obchodními společnostmi, přes družstva, zemědělské podnikatele, konče akciovými společnostmi. „Díky těmto všem, kteří v Přibyslavi působí, patří Přibyslav dlouhodobě k místům s nejnižší mírou nezaměstnanosti v Kraji Vysočina.

Za toto je třeba všem živnostníkům a podnikatelům poděkovat. Jenom díky tomu, že oni vytvářejí pracovní místa, vyrábějí, prodávají a platí daně, může město Přibyslav ve svých příjmech počítat s téměř deseti miliony korun (jde o údaj z roku 2012 – pozn. autora) ze součtu daně z příjmu právnických osob a daně ze samostatně výdělečné činnosti. Nemluvím o dani z přidané hodnoty ani dani z nemovitosti, kde jsou tyto subjekty taktéž významnými plátci," zdůrazňuje místostarosta.

Přesto, že je pro společnost důležitý každý jedinec, který poctivě pracuje, nese podle místostarosty Kamaráda živnostník některá rizika, která se nás, zaměstnanců netýkají. Ručí svým majetkem, musí zajistit odbyt, tedy práci sám sobě a svým zaměstnancům, nikdo mu nezaplatí dovolenou, nedostane při případném ukončení činnosti žádné odstupné.