Za hudebního doprovodu dixielandového orchestru TATA band z Nového Města na Moravě členové brodského spolku zasypali hlínou kořenový bal nově zasazené lípy u altánku. Druhý letos zasazený stromek se nachází za budovou školní jídelny u základní školy V Sadech.

„Členové původního spolku na přelomu 19. a 20. století vysázeli v brodském parku desetitisíce stromů a keřů, takže v této tradici chceme pokračovat," sdělil předseda Okrašlovacího spolku Budoucnost, Jan Schneider.

Předseda spolku naznačil, že tehdejší okrašlovací spolek měl k dispozici mnohem více prostředků, než mají jeho následovníci nyní. „V současné době je všechno o penězích, takže jsme začali skromně jedním stromečkem, letos dvěma, příští rok bychom chtěli zasadit tři nebo čtyři," nastínil Schneider.

Jazzové písně lidé odměnili potleskem

Jak Schneider dodal, nápad spojit slavnostní vysazení spolkových stromů s jazzovými šlágry linoucími se z altánku se vyplatil. Dokládala to i hojná účast veřejnosti.

„Coby sponzorský dar převzalo péči o nově vysazené stromky Zahradnictví Křesťan. O další náklady se postarala dotace města Havlíčkův Brod, od něj máme na celý rok  10 tisíc korun, zbytek pokryjí  dotace od města a členské příspěvky," nastínil finanční situaci spolku Jan Schneider.

„Snažíme se přednášet názory a návrhy občanům z Brodu, aby město mělo nějakou drobnou oponenturu ke krokům, které provádí. Hlavně se to vždycky týkalo Havlíčkova náměstí, teď má revitalizační komise co říci k rekonstrukci Smetanova náměstí, která se připravuje," informoval místopředseda spolku Jiří Vízek.

„Výsadba stromů je podpůrnou akcí, aby lidé viděli, 
že existuje sdružení občanů, které má zájem zahýbat životem ve městě a pozitivně se 
na něm podílet," dodal Vízek. „Smetanovo náměstí je takovým zvláštním neurčitým prostorem a nás zajímá, co se 
s ním bude dít, a neměli bychom žádnou radost, kdyby z něj zmizela zeleň. Podobně jako z Havlíčkova náměstí," řekl předseda okrašlovacího spolku Jan Schneider.

Ten vnímá současné tendence o historizaci náměstí do původní, „kamenné" podoby spíše jako akademickou zajímavost. „Když v létě přijdete na rozpálené náměstí, je to rozdíl oproti náměstí, kde je zeleň. Je tam větší vlhkost, menší prašnost i menší hlučnost. Revitalizované brodské náměstí trochu ztratilo sociální funkci," posteskl si Schneider.

Vzácný dar

„Původně jsem si myslel, že by Havlíčkovo náměstí mělo být zeleným  sociálně-kulturním prostorem, kdežto u Smetanova náměstí by mi nevadilo, kdyby bylo hodně živé a obchodní, protože tam není z architektonického hlediska co zkazit. Ale teď to vypadá, že se nepovede ani jedno," podotkl Schneider. „Možná díky tomu, že nejsou peníze, se podaří příští generaci předat vzácný dar, a to je volný nezastavěný pozemek uprostřed města po zbouraném paneláku. Je to lepší, než tam postavit něco špatného.  Současná ekonomická recese přispěje k tomu, že budoucí generace bude mít prostor pro tvůrčí vyjádření," uzavřel Schneider.