Ningerova ulice má osobitou atmosféru. Patří k nejdelším a nejstarším ve městě. Pro obyvatele Chotěboře má skoro stejný význam jako Zlatá ulička v Praze. Tak Ningerovu vnímá například Jan Suchánek.

Do Chotěboře se přistěhoval nedávno právě z Prahy a rád se do ulice dívá z okna. „Ulice je moc pěkná. Líbí se mi tady, ale obávám se, že velké změny nejsou reálné,“ myslí si Suchánek, který bydlí v jednom z přízemních domků. Jak dodává, Ningerova ulice leží v památkové zóně. „Takže opravit povrch komunikace. Možná vysadit zeleň, dát sem záhonky. Ale postavit parkovací místa není možné, ani by to nebylo vhodné,“ vysvětluje Suchánek.

close Ningerova ulice je pro Chotěboř totéž co Zlatá ulička v Praze. Mapa ulice. Se souhlasem města Chotěboř info Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni zoom_in Ningerova ulice je pro Chotěboř totéž co Zlatá ulička v Praze. Mapa ulice. Se souhlasem města Chotěboř

Jan Pavlas bydlí v Ningerově ulici téměř celý život. „Ningerova je opravdu něco jako pražská Zlatá ulička, takže bych navrhoval vyřešit hlavně dopravu. Především omezit v ulici rychlost, kterou dodržuje málokdo,“ zdůrazňuje starousedlík. Jak dodává ulice Ningarova má být jednosměrná a zaslouží si hlavně opravit povrch. „Dát sem pěknou a kvalitní dlažbu, upravit chodníky,“ navrhuje Pavlas.

Doprava a parkování je v Ningerově ulici problém. To si myslí i další obyvatelé. Parkovací místa tu nejsou a s ohledem na historický význam a uspořádání ulice je není ani možné stavět. Někteří navrhují, aby se Ningerova ulice stala pěší zónou se zákazem vjezdu cizích aut.

Obnovit a vylepšit historické centrum města je podle starosty Chotěboře Ondřeje Kozuba jeden z plánů radnice. Oprava Ningerovy ulice je jeho součástí . „Chceme pokračovat s historickým centrem města a jeho revitalizací. Ningerova ulice je tedy na řadě jako jedna z dalších. Nyní řešíme architektonickou studii na modernizaci celé ulice a části ulice Trčků z Lípy včetně stávajícího schodiště,“ upřesňuje starosta.

Ningerova ulice v Chotěboři

Jedna z nejstarších a nejdelších ve městě, měří zhruba čtyři sta metrů.

Jméno dostala po profesoru Karlu Ningerovi, který se v ulici narodil v domě U Serafínků. Ninger Studoval gymnázium v tehdy ještě Německém Brodě. Je to český historik a spisovatel, přítel a spolupracovník Karla Havlíčka Borovského. Zemřel v Písku roku 1913.

V Chotěboři byla 5. července 1933 odhalena pamětní deska na jeho rodném domě.

Okresní úřad v Chotěboři schválil dne 9. února 1934 přejmenování ulice Zahradnické na Ningerovu.

Celkem je třeba upravit čtyři sta metrů ulice a k tomu schodiště. Pouliční prostor chce radnice využít maximálně jako veřejné prostranství, jak pro potřeby místních obyvatel, tak pro návštěvníky historického centra.

„Je nutné zvážit, zda by prostor měl mít status pěší zóny s možností parkování aut jen místních obyvatel, pokud to technicky půjde,“ dodává starosta. Radnice vše konzultuje s památkovou péčí, použité materiály musí odpovídat. „Chceme do nové podoby ulice také zakomponovat v maximální možné míře zeleň. Vyřešit musíme i veřejné osvětlení a inženýrské sítě,“ dodává Kozub.

Změny v Ningerově ulici ale nechce radnice udělat bez diskuse s obyvateli, a proto jim rozeslala dotazník.

Podle Jiřího Pešouta z oddělení investic města se na radnici vrátila zatím asi desítka dotazníků. „Odpovídá to našemu očekávání. Nepředpokládáme, že se do diskuse zapojí třeba obyvatelé chotěbořského sídliště, kteří v Ningerově ulici nebydlí. Zatím je většina návrhů zhruba podobná. Obyvatelé Ningerovy chtějí hlavně opravit povrch komunikace, řešit parkování a průjezdnost,“ upřesňuje úředník.