„Nominace musí být doručeny ve stanoveném termínu na městský úřad. Formulář na nominaci je k dispozici na webových stránkách města ve složce Legislativa a podsložce Pravidla a zásady. Na stejném místě jsou k dispozici i vlastní pravidla, kde se můžete dozvědět bližší informace týkající se ceny města,“ upozorňuje tajemník městského úřadu Přibyslav Václav Matějů.

Tříkrálová sbírka, ilustrační foto.
Tříkrálové sbírce v Brodě chybějí dobrovolníci

Ceny uděluje město občanům, kteří se zasloužili o jeho dobré jméno v oblasti kultury, sportu, veřejného a společenského života.