„Cílem udělování Křesadla je především ocenění dobrovolníků, ale i rozšíření povědomí o dobrovolnictví i činnosti neziskových organizací mezi lidmi ,“ vysvětlila hlavní poslání originální ceny koordinátorka dobrovolníků Fokusu Vysočina Jana Valová z Chotěboře.. Nominovat dobrovolníky může kdokoliv.

„Jeden navrhovatel může zaslat libovolný počet nominací a nemusí úzce spolupracovat s dobrovolnickým centrem. Nominovaný může pomáhat potřebným i sám z vlastní vůle, aniž by byl členem nějaké organizace. Podmínkou je, aby navrhovaný vykonával v průběhu roku 2019 dobrovolnickou činnost na Havlíčkobrodsku a Chotěbořsku,“ vysvětlila Valová.

.Nominační formulář a pokyny k nominacím najdou zájemci na webu www.fokusvysocina.cz v sekci Dobrovolnické centrum v regionu Havlíčkův Brod a Chotěboř.

Nominace lze podle Jany Valové doručit elektronicky na e-mail dobrovolnicke.centrum@fokusvysocina.cz do 15. 3. 2020. Oceněného dobrovolníka ze sezamu navrhovaných vybírá komise, která bude složena z pěti členů, a to jak zástupců měst a dalších spolupracujících organizací , tak i spolků z našeho regionu. Slavnostní předávání ceny Křesadlo nejlepším dobrovolníkům se uskuteční 16. dubna 202 0 od 16 hodin v obřadní síni radnice Havlíčkův Brod.