V pátek 16. září zavítal tento vlak také do stanice Leština u Světlé, s příjezdem v 15.45 hodin. Zde byl očekáván četným obecenstvem a zvláště dětmi, které tak mohly vidět na vlastní oči soupravu, kterou jsme my dříve běžně jezdívali. Pro ně je to až nepochopitelné, zvláště vagony s dřevěnými lavicemi, které moc pohodlného cestování nenabídly.

V rámci akce Bezpečná vysočina

Tato akce byla organizována Krajem Vysočina ve spolupráci s Českými drahami a dalšími partnery a byla součástí projektu Bezpečná Vysočina.

V Leštině se tento mimořádný vlak zdržel asi jednu hodinu, kdy byla přepřažena lokomotiva a zpět do Havlíčkova Brodu odejel v 17.00 hodin.

Potěšilo mne i to, že se k tomu odjezdu připojila výpravčí železniční stanice. Leština u Světlé a ve slavnostní uniformě dala výpravkou znamení obsluze vlaku k odjezdu.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří zajistili příjezd tohoto vlaku do Leštiny, obce, ze které bylo mnoho lidí zaměstnáno u Českých drah a nyní si mohli připomenout dobu, která je dávnou minulostí.

Karel Novotný