Příčinou je problematický terén, který stavební práce zdržuje. Podloží je tvořeno masivní skálou, jejíž pevnost překvapila i stavebníky, přesto, že o stavu podloží věděli.

Do skály se nepodařilo zarazit piloty, takže je třeba zvolit nový způsob práce. Speciální technologii si investor, město Havlíčkův Brod, přiveze až z Polska.Prorazit koryto Sázavy je nutné kvůli lávce u sv. Kateřiny.