Nová knihovna stála Kraj Vysočina 200 milionů. Kvůli koronaviru je zatím zavřená. „V knihovně máme asi 370 tisíc svazků a tisíce časopisů. Knihy posíláme z patra do patra zvláštním výtahem,“ říká knihovnice Jana Fialová a upozorňuje na tichou studovnu ve druhém patře.

Tu si čtenář může zamluvit jen pro sebe. „ Za studovnu se neplatí,“ upozorňuje Fialová. Mezi regály čtenář nebude tápat. V každém patře je infocentrum a knihovník, který poradí. Depozitář knihovny měří desítky metrů. Zvláštní místo patří krajské digitalizační jednotce.

Tu měla krajská knihovna původně ve stavební škole. "Digitaizujeme archivní materiály z muzeí, galerií i knižního fondu, které je třeba uchovat," vysvětluje knihovnice. Půjčovna pro dospělé i děti je každá v jiném patře, aby se návštěvníci nerušili. Vrátit výpůjčky může čtenář u hlavního půltu v přízemí nebo do automatu u vchodu. "Ten máme na Vysočině jako jediná knihovna. Automat nejen knihy vrací, ale odečte je i z čtenářského konta a čtenáři vydá potvrzenku," zdůrazňuje Fialová.

Fotogalerie: Krajská knihovna v Brodě

I v nové knihovně zůstalo zvláštní oddělení pro postižené. Je přístupné hned v přízemí. Některé knihy jsou v Braillově písmu.