Podle primáře Tomáše Málka se jedná takzvanou 3D laparoskopickou sestavu, díky které je operující lékař přesnější a rychlejší. „ Při operaci tak dochází k výrazně menší ztrátě krve u pacienta. Novou laparoskopickou sestavu využíváme zejména při odstranění nádoru ledvin a nadledvin, kde je jemnost a cílenost během výkonu nejdůležitější,“ zdůraznil primář. Laparoskop využijí lékaři i při operaci prostaty.

Nemocnice zakoupila 3D laparoskopickou věž za téměř 2 milony. „Bylo to z darů soukromých firem a vybraných měst,“ upřesnila mluvčí nemocnice Petra Černo.  Její výhodou je třetí rozměr a lepší přehled a orientace v operačním poli u náročnějších i běžných operací s důrazem na přesnější a bezpečnější provádění operací. "Na rozdíl od běžné laparoskopie, kde vidíme obraz jenom jako 2D, tady vidíme velice přesně hloubku, nemusíme odhadovat linie řezu, máme lepší představu jakou část orgánů dokážeme zachovat. Tím, že vidíme situaci prostorově, provádíme šití rychle a přesně, přibližujeme se možnostem robotického výkonu,“ doplnil informaci primář Málek.

S kolejemi a zastávkou přišel do Leštiny kdysi pokrok. Dnes proti dalším kolejím obec protestuje.
Dráha pomohla Leštině k vzestupu, dnes se jí bojí. Sepsali i protestní petici

Obraz v laparoskopu je složen ze dvou čoček. Je kvalitní s vysokým rozlišením a širokou barevnou škálou. „K dispozici mají urologové výkonný zdroj světla, což je důležité zejména v kritických situacích,“ zdůraznila mluvčí Černo. Podle primáře Málka se celá sestava laparoskopické věže skládá z 3D videořetetězce s použitím speciálních 3D brýlí a možností přepnutí do standardního 2D režimu zobrazení. „Výhodou je asistenční 2D monitor na samostatném stojanu pro instrumentářky na operačním sále, pro nutný přehled o průběhu operace bez nutnosti použití 3D brýlí,“ dodal vedoucí oddělení zdravotnické techniky nemocnice Adam Fila.

Moderní pracoviště

Tato 3D laparoskopická věž je k dispozici pro všechny chirurgické obory na Centrálních operačních sálech nemocnice. Součástí je robotické asistenční rameno pro upevnění kamery. Zařízení si nemocnice pořídila v listopadu 2020. „Avšak vzhledem k epidemiologické situaci se začala permanentně využívat až v letních měsících roku 2021, kdy se nemocnice navrátila k běžným operacím,“ dodala Černo.

Brod je jedno z mála měst, kde nabízejí městské byty na sílištích k pronájmu. Jinde se jich zbavují.
Městské byty v Havlíčkově Brodě: o volné nájemníci soutěží

Brodská urologie je moderně vybaveným pracovištěm. Před dvěma lety získala nový speciální laser, patřící díky dalšímu vybavení k nejmodernějším druhu na trhu se zdravotnickou technikou. „Urologické oddělení se hodně zaměřuje na laparoskopické operační výkony,“ doplnila Černo. Jako první pracoviště na Vysočině provádělo například laparoskopickou operaci prostaty a její zhoubné nádory. Dále oddělení nabízí laparoskopické operace nádorů ledvin, odstranění kamenů z ledvin a močových cest, odstranění nádorů nadledvin, což je také unikátní urologická operace a další.