"Magnetická rezonance přináší jiné možnosti vyšetření, než jaké jsme měli dosud k dispozici díky CT či gama kamerám. Hlavní výhodou je vyšší schopnost rozlišení složek měkkých tkání bez přítomnosti rentgenového záření," řekl primář radiodiagnostického oddělení Robert Pípal.

Pracoviště slavnostně otevřel hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. „I přesto, že Kraj Vysočina má obrovskou snahu krajské nemocnice stále vybavovat nejmodernější diagnostickou technikou, uvědomujeme si, že bez kvalifikovaných zaměstnanců je naše veškerá snaha jen poloviční. V tomto ohledu máme na Vysočině obrovské štěstí,“ nechal se slyšet hejtman Jiří Běhounek. Nové pracoviště pacientům přináší výrazné zkrácení čekací doby na vysoce speciální vyšetření, navíc odpadne cestování za diagnostikou do jiných zdravotnických zařízení.

Aby mohlo pracoviště v nemocnici vzniknout, musela nemocnice přistavět prostor k hlavní lůžkové budově přímo navazující na radiodiagnostické oddělení. Stavbu zafinancoval Kraj Vysočina. „Samotný přístroj pak byl financován z projektu IROP. Pořizovací cena přístroje byla s daní 31,6 miliónů korun. Stavební investice dosáhla částky 16,7 miliónů korun, přičemž větší část již byla investována v minulém roce," doplnil ekonomický náměstek ředitele nemocnice Jiří Hiblbauer.

Jako hlavní dodavatel stavební části byla vybrána ve veřejné soutěži firma Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. „Přístavba je umístěna do proluky u pavilonu chirurgie, je z monolitického železobetonu. Jedná se o zcela samostatný celek skládající se z vyšetřovny, prostoru pro ovládání přístroje, dvou svlékacích kabinek a přípravny. Součástí provozu je čekárna, místnost pro lékaře a sociální zařízení,“ doplnil informace o stavbě technický náměstek ředitele nemocnice Josef Tvrdý.

Přístroj MAGNETOM Aera 48 dodala společnost Siemens Healthcare s.r.o. „Tento přístroj patří mezi špičková zařízení a umožňuje všechny moderní metody diagnostiky. Vyniká vysokou kvalitou zobrazení, komfortem pro obsluhu i pacienty. Díky vybavení umožní značně rozšířit spektrum prováděných vyšetření,“ uvedl Vratislav Švorčík, ředitel Siemens Healthcare. Přístroj tvoří obrovský magnet ve tvaru tunelu a pohyblivé vyšetřovací lůžko. Součástí celého zařízení je vyhodnocovací systém, obslužný pult ve vedlejší místnosti a technické zázemí.

Magnetická rezonance je moderní zobrazovací vyšetření, které je nebolestivé a šetrné pro lidský organismus. „Vznikem pracoviště magnetické rezonance došlo k rozšíření diagnostických metod a tím i k urychlení diagnostiky řady onemocnění. Díky kvalitnímu přístrojovému vybavení a moderním vyšetřovacím postupům, kterými nyní disponuje naše radiodiagnostické oddělení, můžeme poskytovat špičkové zázemí všem klinickým oddělením a v případě potřeby i ostatním nemocnicím v kraji,“ dodal ředitel nemocnice. David Rezničenko.

Magnetická rezonance pracuje podobně jako CT . Nepoužívá ale rentgenové záření. Poskytuje ostré kontrastní snímky všech měkkých tkání. Toho se s úspěchem a nejčastěji využívá zvláště při zobrazení mozku a míchy. Další významné uplatnění má rezonance při zobrazení měkkých částí kloubů , například vazů nebo meziobratlových plotének a cév.