„Vybrali jsme nejvýhodnější ekonomickou nabídku, kterou podala společnost Eurovia CS a.s. Ta novou stěnu postaví za 9,2 milionů korun,“ potvrdil Martin Buček z ŘSD.

Se stavbou protihlukové stěny se začne hned na počátku stavební sezóny příštího roku. Samotné realizaci předcházela akustické studie. Stěna má ochránit přilehlé stavby před nadlimitním hlukem ze silnice první třídy. „Délka stěny bude 280 metrů a bude tvořena celkem čtyřmi stavebními úseky, které se budou lišit materiálem panelů a výškou jednotlivých částí. Ta bude proměnná dva nebo tři metry nad stávající komunikací,“ popsal plánovanou stavbu Martin Buček.

Šeptouchovský masiv je oblíbeným cílem turistů, ale městu Ledeč dělá poslední dobou vrásky na čele.
Skalní masiv Šeptouchov se rozpadá. Problém řeší vedení Ledče. Potřebuje pomoc

Po dobu stavby tam budou muset řidiči počítat s dopravním omezením. „Vozovka bude v době výstavby zúžena a celý úsek by tak měl být řešen kyvadlovým provozem pomocí světelné signalizace,“ avizoval Martin Buček.