Skupina zahájí svůj provoz v říjnu, ale bude do ní možné vstupovat i průběžně. „Délka terapie je plánovaná na devět měsíců a předpokládá se setkávání jednou týdně ve všední den v odpoledních hodinách. Jedno sezení bude trvat devadesát minut,“ přiblížila terapeutka Iva Douchová.

Podmínkou pro zařazení do skupiny je věk nad 16 let, abstinence a chuť na sobě pracovat za podpory odborníků. Skupinu povedou dva terapeuti s letitou zkušeností práce právě se závislými.

Návštěva této skupiny je pro účastníky bezplatná a se zárukou mlčenlivosti. „Mohou ji využít lidé s obtíží na alkoholu, lécích, pervitinu, automatech, kurzovém sázení, PC nebo sociálních sítích. Zájemci mohou získat více informací na telefonním čísle 608 816 721 nebo na webových stránkách www.ambulance.kolping.cz,“ uvedla adiktoložka Tereza Kárníková a dodala, že stejným způsobem je možné i přihlášení.

Hlavním přínosem této novinky je sdílení zkušeností jednotlivých klientů a vzájemné setkávání. Právě díky těmto dvěma aspektům je možné získat naději k řešení zdánlivě neřešitelných situací. Podpůrná atmosféra skupiny také vytvoří vhodné prostředí k uvolnění emocí, možnost nahlédnout na svá trápení a usnadní hledání funkčního řešení životních obtíží.

Stejná ambulance funguje už od roku 2014 i ve Žďáře nad Sázavou a tamní klienti si ji chválí. „Samotní účastníci obdobných skupin ve Žďáře nad Sázavou zhodnotili dosavadní setkávání jako přínosné v mnoha oblastech. Lépe zvládali chutě ve vztahu k závislosti, zlepšili si vztahy a komunikaci, rozšířili si kontakty s druhými či se naučili efektivněji zvládat emoce,“ doplnila terapeutka Douchová.

Skupinu bude provozovat Kolpingovo dílo České republiky, které od ledna 2020 v Havlíčkově Brodě zřídí i Adiktologickou ambulanci. Oba projekty jsou podpořeny z evropského sociálního fondu, operačního programu zaměstnanost.