Stavba je aktuálně ve fázi zahájení přípravy dokumentace pro stavební povolení. Na výsledek si lidé na Vysočině ještě chvíli počkají. „Máme územní rozhodnutí na stavbu Revitalizace trati Kostelec - Telč – Slavonice. Dalším krokem je příprava dokumentace pro stavební povolení. Stávající trať upravíme pro koncept Kraje Vysočina na zavedení přímých vlaků Havlíčkův Brod – Jihlava – Dačice město v taktu šedesáti minut. Předpokládáme zahájení samotných stavebních prací na podzim 2024 hotovo by mělo být do konce roku 2025,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

To znamená, že spoje na trati budou rychlejší, pohodlnější a především spolehlivější. „Ve výsledku bude revitalizace představovat především stabilizaci jízdních řádů, pro cestující vyšší časový komfort, pro nás možnost dílčích úprav jízdních řádů v oblasti Dačice - Telč, možnost zastavování spěšných vlaků u dopravního terminálu Jihlava – Staré Hory,“ nastínil vedoucí vysočinského Oddělení dopravní obslužnosti Pavel Bartoš.

Icom transport pořídil desítky nových autobusů.
Na Vysočině budou jezdit nové autobusy. Podívejte se

Revitalizace spočívá v rekonstrukci železničního svršku a spodku ve vybraných úsecích a v úpravě geometrické polohy kolejiště a nástupišť v železničních stanicích. „To umožní zvýšení traťové rychlosti až na osmdesát kilometrů v hodině a potřebné zkrácení jízdních dob,“ doplnil Gavenda

Z Brodu do Dačic

Hodinové intervaly spojů z Havlíčkova Brodu do Dačic sice již nastavené jsou, avšak ve velmi těsné podobě. To znamená, že v případě jakéhokoli zpoždění cestujícím velmi reálně hrozí, že jim případně ujedou přípoje ve směru na Prahu mezi Jihlavou a Brodem. „Toto tedy v budoucnu odpadne, jízdní řád bude reálně stabilnější,“ doplnil Bartoš.

Zlepšení spolehlivější a rychlejší dopravní dostupnosti do krajského města mimo jiné znamená, že dotčené regiony se stanou atraktivnější z hlediska bydlení. Obyvatelům měst a obcí se totiž rozšíří kariérní možnosti. Lákavější by se oblasti mohly stát i pro turisty. „Určitě je to dobré. Pohodlnější a spolehlivější cesta znamená větší lákadlo pro turisty,“ zamyslela se předsedkyně brodského Klubu českých turistů Lenka Žáková.

Dopravní terminál ve Starých Horách vyšel na 8, 6 milionu korun.
Bude dražší: provoz terminálu Na Dolech v Jihlavě vyjde na půl milionu

Podle odborníků je moderní železnice evropským standardem a Česká republika v tomto ohledu značně zaostává. „Zkvalitnění železniční dopravy je nepochybně cesta správným směrem. Pomůže zejména skupinám s nižšími příjmy, které tak ušetří za pohonné hmoty. Musíme také držet krok s Evropou, kde se železniční tratě uzpůsobují vysokorychlostní přepravě tak, aby byly pro uživatele atraktivnější,“ vysvětlil ekonom Petr Pelc.