Místa poskytnou úkryt drobnému ptactvu.

Než porosty zmohutní, zůstanou obklíčeny dřevěnými klecemi protkanými pletivem, aby kůru mladých křovin a stromků nemohla ohlodat zvěř.

Snímek zachytil předpisově vysázený a ochráněný nový remízek poblíž Kobylského lesa v nadmořské výšce 543 metrů.

Ivo Havlík