Vysázeny budou třeba břízy, duby, jabloně, třešně, švestky, hrušně, šípky, trnky a hlohy. Výsadby stromů jsou navržené tak, aby v budoucnu neomezovaly hospodaření na polích, ale aby bránily půdní erozi.

Výsadba má zamezit projevům větrné eroze, bude sloužit k zadržení odtoku povrchových vod a má zadržet vodu v půdě.