V současné době se do projektu zapojili už tři účastníci.

„Přípravnou fází projektu byla rekonstrukce startovacího bytu a informační kampaň v jedenácti dětských domovech. Byt byl slavnostně otevřen 18 července loňského roku. Šanci do života v něm dostaly dvě dívky, Jana Skálová a Nikola Grulichová. V prosinci loňského roku přibyl do projektu nový klient Jakub," shrnula ve stručnosti počáteční historii a vývoj projektu Zuzana Siwková ze společnosti ACO Industries. V současné době je tedy kapacita startovacího bytu naplněna. Jak sdělila Siwková, Jakub získal práci jako obsluha lisů, kde se již druhý měsíc zapracovává. „Docházka do práce i plnění pracovních povinností účastníků projektu Šance probíhá ke spokojenosti vedoucích jednotlivých středisek," informovala HR manažerka společnosti ACO Ivana Ulrichová.

Jak upřesnila Zuzana Siwková, je pobyt ve startovacím bytě omezen zhruba na dva roky. Po této době by již jeho obyvatelé měli být schopni najít si sami pronájem vlastního bytu, případně si, díky stálému zaměstnání a stabilnímu příjmu zajistit hypotéku. Zatím obyvatelé bytu platí nájem společnosti ACO, sami si hradí energie, nákupy, podílí se na zařízení a vybavení bytu. Peníze na to získají prací, zaměstnáním právě u společnosti ACO.

„V současné době si obyvatelé bytu sami zavedli úklidový systém a důsledně ho dodržují, což svědčí o tom, že se chtějí zapojit do běžného života a že náš projekt má smysl," podotkla Siwková. Aby účastníci projektu Šance maximálně využili toho, co jim projekt nabízí, rozhodlo se jim město Přibyslav nabídnout pomoc městské sociální pracovnice, která by jim pomohla se získáváním dalších nutných dovedností, jako je například hospodaření s penězi.