V současné době se intenzivně pracuje na etapě čtvrté. Slavnostního otevření by se škola v Přibyslavi měla dočkat již v letošním roce.

„Současně s otevřením školy plánuje její vedení vydat sborník, který by činnost základní školy v Přibyslavi zmapoval. Město rovněž připraví a zveřejní kompletní sumarizaci všech nákladů," informoval starosta Martin Kamarád. Třetí etapa rekonstrukce je už uvedena do předčasného užívání a postupně dochází k obsazování jednotlivých tříd. „V současné době je už obsazeno pět tříd," upřesnil starosta. V budově došlo k zateplení stropu, objekt má kompletně novou elektroinstalaci, podlahy, je zde například i nová sborovna. To že se jednotlivé třídy obsazují pomalu, je podle starosty způsobeno tím, že škole chybí nový nábytek.

Zatím třídám chybí nový nábytek

„Město Přibyslav vyhlásilo dvě výběrová řízení. Jedno na audiotechniku a PC, druhou na vybavení nábytkem. Soutěž na dodavatele technologií proběhla hladce, ale soutěž na dodání nábytku jsme museli nejdřív zrušit, neboť uchazeči podali špatně nabídky," vysvětlil starosta s tím, že každá taková soutěž je navíc pod kontrolou Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP), protože ve hře jsou státní dotace. Podle starosty je ale již výběrové řízení na dodavatele nábytku skončeno, dodavatelem bude J.P. Kontakt. s. r.o.
Dokončení rekonstrukce školy by mělo zároveň ukončit i dlouhodobé provizorium, ve kterém se škola nachází. „Náš výklad učební látky často nemůže konkurovat pohledu na velké stavební stroje v plné činnosti," stýskají si někteří vyučující hlavně v nižších ročnících. „Provizorium trvá už čtyři roky. Kdybychom ale hned na začátku, kdy se objevily nesrovnalosti v projektu, neřešili problém i za cenu vyšších finančních nákladů, trvalo by provizorium mnohem déle," zdůraznil starosta. Město Přibyslav totiž muselo zaplatit zhruba 6,5 milionů korun za vícepráce, jež nebyly předmětem projektu. Zastupitelé si mohli vybrat, obrazně řečeno, mezi špatným a horším. Buď vícepráce uhradit, nebo celou rekonstrukci kompletně zastavit, vypsat nové výběrové řízení na projekt i na následnou stavbu a spustit celý proces od začátku. „V současné době se ve škole učí podle zvláštního harmonogramu, který vypracovalo vedení školy. učí se ve všech volných prostorách, dokonce i v družině, aby se nemuselo vyučovat na směny," upřesnil Kamarád.

Kapacita nové školy je počítána na 650 žáků. „Dneska je ve škole žáků 450, ale podle údajů o stoupající porodnosti by měl jejich počet stoupnout v dohledné době až na 520," doplnil starosta .