„Z dobových dokumentů jasně vyplývá, že v tomto společném hrobě jsou pochována těla sedmatřiceti obětí první světové války. Šlo o vojáky rakousko-uherské armády a dále o srbské a ruské zajatce, kteří zemřeli v lazaretech a v nemocnici tehdejšího Německého Brodu. Místo bylo prvním pomníkem opatřeno až v roce 1932. Do té doby byli tito vojáci a zajatci pohřbeni v jednotlivých hrobech nového hřbitova," uvedl starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl.

Ostatky rudoarmějce byly do společného hrobu přidány až o čtyřiatřicet let později, tedy v roce 1966. „Stalo se tak při instalaci stávajícího pomníku. Původně byl tento voják pohřben v parčíku u dnešní budovy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Není bez zajímavosti, že se tak stalo až v roce 1950. Kde se jeho ostatky těch pět let po válce nacházely, zůstává záhadou," podotkl Tecl.

Nový a v pořadí již třetí pomník, tentokrát obětem obou světových válek, bude na novém hřbitově odhalen na podzim roku 2018. „A to u příležitosti stého výročí konce první světové války. Napravíme tím i mystifikaci, které se v šedesátých letech minulého století havlíčkobrodští komunisté dopustili," zdůraznil Tecl.

Návrh připravil výtvarník Jan Exnar

Vizualizaci nového pomníku již má radnice k dispozici. Jeho návrh vypracoval přední český sklářský výtvarník a malíř Jan Exnar z Havlíčkova Brodu. „Pomník koncipoval velice decentně a důstojně. Počítá s kombinací kamene, skla a kovu. Na pomníku budou samozřejmě uvedena i všechna známá jména vojáků a zajatců, kteří jsou ve společném hrobě pohřbena," řekl Tecl. Město počítá, že na výrobu pomníku využije i příslušný dotační titul. Požádá o něj do konce ledna 2017. Pak vypíše veřejnou soutěž na zhotovitele.

Letité pomníky obětem válek, zejména pak té první světové, je možné najít prakticky ve všech městech a obcích havlíčkobrodského regionu. Nejnovější pomník byl odhalen letos v květnu v Jitkově.

Tamní skoro sto let staré dílo chotěbořského kameníka J. Hrabiny s precizně vysekanou podobou někdejšího státního znaku Československé republiky bylo kompletně zrenovováno. Žulový sloup, na kterém jsou uvedena jména sedmnácti mužů z Jitkova, kteří se z první světové války nevrátili domů, dostal i nové oplocení a nejbližší okolí je v grafickém obrazci precizně vydlážděno.

Zřejmě největší protiválečný pomník v okrese stojí v Přibyslavi. Dílo akademického sochaře Karla Samohrda je uvedeno i v seznamu státem chráněných kulturních památek. Na Bechyňově náměstí byl vztyčen v roce 1948.

„O opravu památníku se 
v roce 2011 postarali sloven
ští kameníci z Bánovců nad Bebravou, kteří pracovali pod odborným dohledem přibyslavského restaurátora kamenných památek Petra Máši. Na financování se tehdy podílela i Ruská federace," připomněl místní novinář a fotograf Ivo Havlík.