„Letos je výtěžek Tříkrálové sbírky o 64 956 korun vyšší loni, takže máme nový rekord,“ poznamenala jedna z koordinátorek sbírky za Oblastní charitu Havlíčkův Brod Veronika Pavlasová.

„Peníze od štědrých dárců pomohou hlavně lidem v nouzi z regionu. Letos je havlíčkobrodská Charita potřebuje na koupi devítimístného svozového auta pro klienty ledečské Sociálně terapeutické dílny a na rozvoj takzvané charitní záchranné sítě, kterou chystá ve spolupráci s Charitami v Kraji Vysočina,“ prozradila Slavíková.

Jak pomáhají charitní záchranné sítě? „Stručně lze říct, že lidem, kteří jsou v tíživé životní situaci a dostupné služby jim neumí pomoci, budeme moci poskytnout například potraviny, hygienu, ošacení nebo vybavení domácnosti s tím, že materiální pomoc vždy doplníme odborným poradenstvím a podporou v řešení jejich problémů,“ vysvětlila ředitelka havlíčkobrodské Charity Kateřina Svobodová.

V kostýmech třech králů vyráží do ulic stále více dobrovolníků. „Podle ohlasů přímo z měst a vesnic víme, že tato dobročinná akce je vnímána rok od roku pozitivněji. Lidé se těší, až je tři králové navštíví, zazpívají jim a popřejí do nového roku jen to nejlepší. Radost jim dělá i to, že mají možnost přispět na pomoc potřebným z regionu,“ ocenila Pavlasová.

Nezastavilo je ani sychravé počasí. „I když zvlášť o víkendu 5. a 6. ledna, kdy většina koledníků vyrazila do ulic, panovalo nevlídné počasí a hodně pršelo, šli naši dobrovolníci do sbírky s nadšením. Velmi si toho vážíme a děkujeme jim za pomoc, stejně jako všem obcím, farnostem a organizátorům v jednotlivých místech. Neméně děkujeme všem štědrým dárcům, kteří přispěli jakoukoliv částkou,“ pověděla Pavlasová.