„Jsou to zelené plastové kontejnery 1 100 litrů označené nálepkou kovové odpady. Tyto nové kontejnery se nacházejí ve Ždírci nad Doubravou na stanovištích kontejnerových stáních v ulici Jižní a v ulici Ve Vilkách. Celkem již máme rozmístěno 6 kontejnerů na drobný kovový odpad,“ informoval místostarosta Bohumír Nikl s tím, že další kontejnery jsou v ulici Spojovací, v Horním Studenci u kulturního domu v Benátkách a na Novém Ransku.

„Do nádob na sběr kovů lze vkládat čisté plechovky od potravin a nápojů, čisté tuby a víčka, staré hřebíky a další drobný kovový odpad. Nikoliv obaly znečištěné barvou nebo chemickými látkami, ty patří do nebezpečného odpadu,“ upozorňuje místostarosta.

Hněvkovické pouťové slavnosti.
Hněvkovické pouťové slavnosti nabídly program pro děti i dospělé