Podle něj přišly do soutěže jen dvě nabídky. Kromě turecké firmy, která nabídla 1,259 miliardy korun, se přihlásilo už jen sdružení firem Strabag, M-Silnice a Porr s cenou 1,598 miliardy korun. Odhadovaná cena byla 1,163 miliardy korun.

Bergiz může být první tureckou firmou, která v Česku tak velkou zakázku získá. V minulosti o zakázku usilovaly ještě jejich konkurenti, byli ale buď vyřazeni nebo byla soutěž zrušena.

Čtyřkilometrový úsek naváže na již dříve otevřenou část obchvatu, takzvaný severovýchodní diametr, který slouží od roku 2003. Ten vyvedl z města jen část dopravy, hlavní tranzitní provoz silnice I/38 vede nadále přes město. Podle posledního sčítání dopravy v roce 2016 městem denně projede přes 17 tisíc aut, více než pět tisíc nákladních. Po dokončení obchvatu povede trasa silnice I/38 už plně po okraji města.

ŘSD chce stavbu zahájit letos

Obchvat bude postaven v kategorii 11,5/70. Na trase vzniknou dvě nové mimoúrovňové křižovatky: Termesivy a Skalka. Na začátku i na konci trasy je přeložka silnice I/38 napojena na stávající silniční síť úrovňovými okružními křižovatkami – na začátku stavby jde o stávající okružní křižovatku. Součástí je i přemostění dvou železničních tratí.

Stavbu chce ŘSD zahájit ještě letos. Od konce listopadu má už na obchvat stavební povolení. Přípravu dlouho zpomalovaly nevyřešené výkupy pozemků.