Důkazem je velký převis přihlášek, které evidují Městské jesle v Chotěboři. Ty jsou 
jediné svého druhu na Havlíčkobrodsku. Starosta Chotěboře Tomáš Škaryd prozradil, že radnice přemýšlí o rozšíření městských jeslích a navýšení kapacity.

„Hned vedle jeslí je mateřská školka. Vedení města uvažuje o tom, že by jednu místnost ve školce uvolnilo, 
a vznikl tak nový prostor pro městské jesle," uvedl Škaryd. Ten podotkl, že by tak mohlo dojít k navýšení kapacity až 
o osmnáct dětí.

„Klasických mateřských školek je hodně, ale další nejbližší jesle jsou až v Jihlavě. Pokud vše půjde podle plánu, tak již od září by mohla začít fungovat nová místnost," dodal Škaryd.

Současná kapacita chotěbořských jeslí je dvacet dětí, přičemž přihlášených jich je sedmadvacet.

„Některé děti chodí do jeslí nepravidelně, tedy podle toho, jak jejich rodiče chodí do práce či mají zajištěné hlídání," řekla ředitelka Městských jeslí Chotěboř Markéta Pfefferová. Ta pokračovala, že již více než tři roky eviduje obrovskou poptávku po službách jeslí.

„Rodiče nám volají až z Pelhřimova, Humpolce nebo Havlíčkova Brodu a ptají se, co mají udělat pro to, aby k nám své děti mohli vozit. Stejně tak se neustále zajímají, jak oni sami mohou otevřít své vlastní jesle," konstatovala Pfefferová.

Věk není překážkou

Chotěbořské jesle mají ve městě již dlouholetou tradici. Zařízení je určeno pro všechny děti od jednoho roku do tří let.

„Měli jsme tu i kojence, takže věk opravdu není překážkou. Jediné kritérium, které musí každé dítě splňovat, je to, že musí mít všechna povinná očkování a potvrzení od pediatra," vysvětlila Pfefferová a dodala, že jesle jsou dotované z městského rozpočtu a rodiče platí pouze menší příspěvky.

„Pokud dítě chodí každý den celý měsíc, tak rodiče zaplatí necelé dva tisíce korun. V ceně je samozřejmě zahrnuto 
i stravné," popsala Pfefferová.

V jeslích pracují celkem čtyři pracovnice včetně ředitelky. Ty pro děti každý den připravují různé programy, hry a činnosti.

„Každý den probíhá velmi podobně. Ráno máme vždy rozcvičku, svačinu a nějakou specifickou aktivitu. V jeslích je důležitá především pravidelnost a naše činnosti více připomínají rodinnou péči. Děti se tu musí cítit jako doma a mít své jistoty," uvedla zdravotní sestra Miluše Horníková.

Městské jesle po celé České republice spadaly až do roku 2013 pod Ministerstvo zdravotnictví. Postupně však byly všechny registrace zrušeny 
a aktuálně jsou provozová
ny na základě živnostenského oprávnění. Díky tomu mohou v jeslích pracovat kromě zdravotních sester také sociální pracovnice či pedagogové.

„Zaměstnanci se u nás moc nestřídají. Nově jsme přijali akorát dvě mladé sociální pracovnice, které se osvědčily, když u nás vykonávaly školní praxi," řekla Pfefferová. Ta dodala, že rodiče velmi oceňují všechny jejich služby.

„Každý měsíc vypracováváme výukový plán, podle kterého se řídíme. Zaměřujeme se na všechny důležité oblasti, které je potřeba rozvíjet a podporovat. Děti mají samozřejmě k dispozici velké množství různých hraček, stavebnic a her. Hodně také malujeme, vyrábíme nějaké výrobky, chodíme ven na zahradu nebo cvičíme," uvedla sociální pracovnice Jaroslava Lažínská.

Jesle také provozují hlídací službu.

„Kdykoliv se může stát, že rodiče potřebují pohlídat své děti nebo se stane nějaká nečekaná událost. Rodiče se tak u nás mohou zastavit nebo zavolat a společně se domluvíme na hlídání. Vždy se snažíme všem rodičům pomáhat," uzavřela Pfefferová.